Rask navigasjonsmeny :

 1. Gå til innhold
 2. Gå til de viktigste delene menyen
 3. Gå til søkeverktøyet
 4. Gå til hjelp
 5. Gå til modul
 6. Gå til listen over hurtigtastene

Hjelp-menyen :

 1. Sanofi verden |
   
 2. Våre nettsider |
   
 3. Gruppe nettsteder |
   
 4. Kontakt oss |
 5. Sidekart |
 6. Hjelp
 1. Skriftstørrelse

  Redusere skriftstørrelsen Øk skriftstørrelsen  
 
 

Multippel sklerose (MS)

Kontakt oss

Sanofi

Prof. Kohtsvei 5-17
1366 LYSAKER

Tel.: 67 10 71 00
Fax : 67 10 71 01

Kontaktperson for pasientorganisasjoner: Medisinsk direktør Synnøve Jespersen

For spørsmål om våre produkter kontakt oss på med. info telefon:
46 91 80 01 (10 - 14)
medinfo-norge@sanofi.com

Innhold :

Multippel sklerose (MS)

Multippel sklerose er en kronisk sykdom som fører til at kroppens eget immunforsvar angriper det sentrale nervesystemet (hjernen og ryggmargen). Dette kan i sin tur gi ulike fysiske og psykiske symptomer som for eksempel nummenhet i armer og ben, dobbelt syn, generell tretthet, motoriske, og kognitive vansker. Hvilke symptomer man opplever avhenger av hvor i sentralnervesystemet skaden eller inflammasjonen har oppstått1.

Om MS1

Multippel sklerose (MS) er en autoimmun sykdom som fører til at kroppens immunsystem angriper seg selv og skader nervetråder og det beskyttende laget som dekker nervene i sentralnervesystemet (myelinlaget). Myelinet bidrar til at impulsoverføringen går raskere. Når myelinet utsettes for skade dannes det små arr som fører til at overføringen av nerveimpulsene svekkes. Dette hemmer nervenes evne til å lede impulser på en hurtig og effektiv måte, og fører til en svikt i kommunikasjonen mellom hjernen og resten av kroppen. Hvilke fysiske eller psykiske skader som oppstår hos pasienten, avhenger av hvilke nervebaner som rammes.

Årsaken til MS er ukjent, selv om forskere mener det kan skyldes en kombinasjon av infeksjoner, immunologiske, miljømessige og genetiske faktorer. MS blir normalt diagnostisert hos personer mellom 20 og 40 år, og angriper nesten dobbelt så mange kvinner som menn.

Sykdomsforløpet ved MS er individuelt. Derfor pleier man å dele MS inn i flere hovedgrupper med bestemte fellestrekk. MS-sykdommen kan veksle mellom de ulike hovedgruppene i ulike faser av livet:

 • Relapserende remitterende MS (RRMS) – Ca 85 % av alle personer med MS blir først diagnostisert med en tilbakevendende form av MS eller «relapserende remitterende MS» (RRMS), hvor symptomene dukker opp og forsvinner, enten delvis eller helt (remisjon). Attakker kan vare fra dager til måneder.
 • Sekundær progressiv MS (SPMS) – Etter en periode med relapserende remitterende MS, vil mange utvikle SPMS, hvor symptomene gradvis blir verre inntil det er få, hvis noen, perioder med remisjon.
 • Primær progressiv MS (PPMS) – Sykdommen kommer til uttrykk ved at symptomene og funksjonsnedsettelsen skjer kontinuerlig, uten noen tydelige attakker.
 • Progressiv – relapserende MS (PRMS) – I denne relativt sjeldne formen for MS vil sykdommen forverres langsomt helt fra diagnostiseringstidspunktet og i tillegg ha tydelige attakker som gradvis forverrer det nevrologiske funksjonsnivået. Det kan inntreffe en liten bedring etter attakkene, men sykdommen fortsetter å utvikle seg uten remisjoner.

Tegn og symptomer1,2

Tegn og symptomer

Alle opplever MS på forskjellig måte. Hvilke symptomer man opplever, avhenger av hvor inflammasjonen og skadene har oppstått i sentralnervesystemet. MS kommer til uttrykk på svært forskjellige måter fra person til person, og derfor kan det være vanskelig å forutsi sykdomsutviklingen. Noen symptomer er vanligere enn andre, og de varierer veldig fra person til person.

Noen av de vanligste tidlige symptomene omfatter:

 • Generell tretthet
 • Synsendringer
 • Kribling eller nummenhet i armer eller bein
 • Tap av koordinasjon eller balanse
 • Muskeltretthet
 • Kognitive problemer

Diagnostisering2

Diagnostisering

MS er en uforutsigbar sykdom. Det finnes ikke noe enkelt symptom eller test som 100% kan diagnostisere MS. Pasienten og legen som utfører behandlingen vil vanligvis diskutere pasientens kliniske historie og symptomer, og legen vil utføre en MRI (magnetisk resonanstomografi) og se etter lesjoner eller plakk i sentralnervesystemet. Det er ofte nødvendig med tilleggsprøver for å bekrefte diagnosen.

Snakk med legen din om du mener at du eller noen du kjenner har symptomer på MS.

 • Helsebiblioteket, Multippel Sklerose www.helsebiblioteket.no/pasientinformasjon/brosjyrer/multippel-sklerose-ms (01.10.2017)
 • Helsedirektoratet https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/276/Nasjonale-faglige-retningslinjer-diagnostikk-attakk-og-sykdomsmodifiserende-behandling-av-multippel-sklerose-IS-1905.pdf (4.10.2017)

Spirit – Lev bedre med MS

Lær å håndtere negative tanker, redusere stress og oppnå økt livskvalitet med online programmet Spirit. Dette er gratis. Programmet fokuserer mindre på selve sykdommen, men mer på hvordan du har det og hvordan du kan få en bedre hverdag. Du lærer bl.a. nye måter å tenkte på og teknikker til å håndtere negative tanker, mestre stress og bli mer tilfreds med livet.

Programmets varighet:

 • 7 uker
 • 2 ganger i uken
 • 15-20 minutter per gang

Du kan til enhver tid sette programmet på pause og starte igjen når du har lyst. Enkelte moduler, som du kanskje fant spesielt givende, kan tas om igjen.

Start her: www.ms-guiden.no / Dette er Spirit

 

GZNO.MS.17.10.0115

Oppdatert: november 07, 2017