Rask navigasjonsmeny :

 1. Gå til innhold
 2. Gå til de viktigste delene menyen
 3. Gå til søkeverktøyet
 4. Gå til hjelp
 5. Gå til modul
 6. Gå til listen over hurtigtastene

Hjelp-menyen :

 1. Sanofi verden |
   
 2. Våre nettsider |
   
 3. Gruppe nettsteder |
   
 4. Kontakt oss |
 5. Sidekart |
 6. Hjelp
 1. Skriftstørrelse

  Redusere skriftstørrelsen Øk skriftstørrelsen  
 
 

Legal Notices

Kontakt oss

Sanofi

Prof. Kohtsvei 5-17
1366 LYSAKER

Tel.: 67 10 71 00
Fax : 67 10 71 01

Kontaktperson for pasientorganisasjoner: Medisinsk direktør Synnøve Jespersen

For spørsmål om våre produkter kontakt oss på med. info telefon:
46 91 80 01 (10 - 14)
medinfo-norge@sanofi.com

Innhold :

Internett-webside Rettslige merknader og frasigelser samt personvernprinsipper relatert til sanofi-aventis

Sanofi-aventis vedlikeholder denne websiden for din private underholdning, informasjon, utdanning og kommunikasjon. Du kan fritt bla rundt i websiden.

 
Liste over direkte lenker til seksjoner :


Websiden inneholder informasjon om produkter som kan være eller ikke kan være tilgjengelig i visse spesielle land eller regioner i verden, kan være tilgjengelige under ulike varemerker i forskjellige land og der det passer, kan være godkjent eller klarert med en offentlig reguleringsmyndighet for salg eller bruk med ulike betegnelser og restriksjoner i ulike land. Men websiden og innholdet der er utformet for å være i samsvar med Norges lover og forordninger. Selv om den er tilgjengelig for andre, er den og innholdet i den ment kun for tilgang fra og bruk av dem som bor i Norge.

Websiden kan hende av og til inneholder informasjon knyttet til ulike helserelaterte, medisinske og sunnhetsrelaterte forhold og behandlingen av slike. Slik informasjon er ikke ment å være en erstatning for råd som gis av profesjonelle helseomsorgsleverandører. Du må ikke bruke den informasjonen som finnes her for å diagnostisere et helse- eller sunnhetsproblem eller en sykdom. Du må alltid rådføre deg med en profesjonell helseomsorgsleverandør.

Websiden inneholder informasjon som angår sanofi-aventis, og som kan være nyttig for selskapets kunder og ansatte samt for den alminnelige offentligheten. sanofi-aventis gir i særdeleshet ingen fremstillinger eller garantier hva gjelder tilgjengelighet, nøyaktighet eller fullstendighet når det gjelder noe av den informasjon som finnes her og frasier seg enhver forpliktelse til å oppdatere nevnte informasjon, bortsett fra i den utstrekning dette forlanges av bestemmelser gitt av det amerikanske næringsmiddel- og helsetilsynet (Food and Drug Administration). sanofi-aventis tar heller ikke på seg noe ansvar eller noen forpliktelse for eventuelle feil eller utelatelser i innholdet på websiden.

Websiden kan hende inneholder økonomisk og annen informasjon som er fremtidsbeskuende, og som inneholder farer og usikkerheter, herunder uten begrensning risikoer knyttet til iboende usikkerhet ved farmasøytisk forskning, produktutvikling og kommersialisering, påvirkningen fra konkurrerende produkter, patenter, produktansvar og tredjeparts refusjonsrisikoer knyttet til farmasinæringen og de øvrige risikoene som det av og til gis detaljert informasjon om i årsrapporten til sanofi-aventis.

Ved at du aksesserer og gjør bruk av websiden godtar du uten begrensninger eller kvalifiseringer vilkårene og betingelsene (”Vilkår og betingelser”) som er angitt nedenfor.

Vilkår og betingelser

 • 1. Du kan fritt bla gjennom websiden. Du kan fritt laste ned materiale derfra. Og alt det nedlastede materialet kan du bruke til personlig, ikke-kommersiell anvendelse. Men du har ikke tillatelse til å distribuere, modifisere, overføre, gjenbruke eller bruke noe av materialet til offentlige eller kommersielle formål uten etter uttrykkelig skriftlig tillatelse fra sanofi-aventis. Alle merknadene om opphavsrett og eierskap som finnes i det nedlastede materialet, må bevares.
 • 2. Du må gå ut fra at alt innholdet i websiden er kopibeskyttet med mindre noe annet er angitt, og dette må ikke brukes på annen måte enn som angitt heri og ikke uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra sanofi-aventis. Bilder av personer eller steder som vises på websiden, er enten eiendommen til eller brukt med tillatelse fra sanofi-aventis.
 • 3. Å bruke disse bildene er ulovlig for deg med mindre det er særskilt tillatt gjennom disse vilkårene og bestemmelsene eller gjennom særskilt tillatelse annet sted på websiden. Uautorisert bruk av bildene kan være brudd på lovbestemmelser om kopibeskyttelse, varemerker, personvern og/eller publisering samt kommunikasjonsbestemmelser og –statutter.
 • 4. Bruken av siden skjer for din egen risiko. Verken sanofi-aventis eller noen annen part involvert i opprettelsen, produksjonen og leveringen av websiden, er ansvarlig for noen direkte, tilfeldig, påfølgende, indirekte eller straffbar skade som oppstår fra din tilgang til eller bruk av, eller blaing i websiden. Dette omfatter skader på, eller som oppstår fra virus som kan hende påvirker, datamaskinutstyret ditt eller annen eiendom. Uten at det foranstående begrenses, leveres alt på websiden til deg ”SOM DET ER” UTEN NOEN SLAGS GARANTI VERKEN UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, HERUNDER, MEN IKKE BEGRENSET TIL UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM OMSETTELIGHET, EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL ELLER IKKE-KRENKELSE. Legg merke til at enkelte jurisdiksjoner ikke tillater utelukkelse av underforståtte garantier, slik at noen av de foranstående unntakene kan hende ikke gjelder for deg. Kontrollere de lokale lovene for å se om det finnes restriksjoner eller begrensninger hva gjelder utelukkelse av underforståtte garantier.
 • 5. All kommunikasjon og alle materialer som du sender til eller posterer på websiden ved hjelp av elektronisk post eller på annet vis, herunder eventuelle data, spørsmål, forslag eller tilsvarende, blir og vil bli behandlet som ikke-konfidensiell og ikke-eiendomsbegrenset informasjon. sanofi-aventis eller noen av dets tilknyttede skal kunne bruke slik kommunikasjon eller slikt materiale til et hvilket som helst formål, herunder, men ikke begrenset til reproduksjon, avdekking, overføring, publisering, kringkasting og viderepostering. Videre står det sanofi-aventis og dets tilknyttede fritt å bruke eventuelle ideer, konsept, eventuell knowhow eller eventuelle teknikker som finnes i all slags kommunikasjon eller materiale som du sender til websiden, til et hvilket som helst formål, herunder, men ikke begrenset til utvikling, fremstilling og markedsføring av produkter.
 • 6. Varemerkene, logoene og servicemerkene (samlet ”varemerker”) som vises på websiden, er registrerte eller uregistrerte varemerker tilhørende sanofi-aventis og andre. Ikke noe som finnes på denne websiden skal kunne tolkes som noen tildeling, underforstått, som berettiget antakelse eller på annet vis, av noen slags lisens eller rettighet i og til varemerkene uten etter uttrykkelig skriftlig tillatelse fra sanofi-aventis eller slik tredjepart. Eventuell misbruk av varemerkene på websiden og innholdet der fra din side, bortsett fra det som er tillatt i henhold til disse vilkår og bestemmelser, er strengt forbudt. Du skal vite at sanofi-aventis på aggressivt vis vil håndheve sine immaterielle rettigheter knyttet til websiden og innholdet der så langt det er mulig i henhold til lovgivningen, herunder å etterstrebe strafferettslige sanksjoner.
 • 7. Sanofi-aventis har ikke kontrollert alle websidene som måtte være linket til dets egen webside og er ikke ansvarlig for innholdet i noen websider eller andre websider linket til sanofi-aventis’ webside. Hvis du linker deg til noen annen webside utenom sanofi-aventis’ webside eller til andre websider, skjer det på eget ansvar. Straks du linker deg til en annen webside, skal du påse at du leser gjennom de rettslige merknadene og personvernet for den nye websiden. De kan hende er annerledes enn de på denne websiden.
 • 8. Selv om sanofi-aventis av og til kan hende overvåker eller leser gjennom diskusjonene, chattene, posteringene, overføringene, oppslagstavlene og slikt noe på websiden, har sanofi-aventis ingen plikt til å gjøre dette, bortsett fra i den grad dette er fastsatt i bestemmelser gitt av det amerikanske næringsmiddel- og helsetilsynet (Food and Drug Administration), og sanofi-aventis påtar seg ikke noe ansvar eller noen slags forpliktelser på grunnlag av innholdet på websiden, heller ikke for eventuell(e) feil, baktalelser, injurier, sjikaner, unnlatelser, forfalskninger, obskøniteter, pornografi, bespottelse, farer eller unøyaktigheter som finnes i noe av informasjonen på websiden.
 • 9. Du forbys å postere eller overføre eventuelt truende, ærekrenkende, bespottende, obskønt, provoserende, pornografisk eller profant materiale eller noe slags materiale som kan utgjøre eller oppmuntre til atferd som ville bli ansett som en straffbar handling, gi opphav til sivilrettslig ansvar eller på annen måte krenke lovgivningen. sanofi-aventis vil fullt ut rette seg etter enhver lovhåndhevende myndighet eller domstolsbeslutning som anmoder eller pålegger sanofi-aventis å avsløre identiteten til enhver som posterer eventuell slik informasjon eller eventuelle slike materialer.
 • 10. Du forbys å endre, skade eller skjemme websiden eller føye til noe slags uautorisert materiale på websiden. Du skal vite at sanofi-aventis på aggressivt vis vil beskytte websiden og vil straffeforfølge dem som foretar krenkelser så langt det er mulig i henhold til lovgivningen, herunder å etterstrebe strafferettslige sanksjoner.
 • 11. Sanofi-aventis forbeholder seg retten til når som helst å endre eller slette materiale fra websiden, og sanofi-aventis skal når som helst kunne endre disse vilkårene og bestemmelsen og de øvrige prinsippene ved å oppdatere dette oppslaget. Du er bundet av slike revisjoner og må derfor jevnlig besøke siden for å lese de gjeldende vilkårene og bestemmelsene og prinsippene.

Personvernprinsipper

Vi samler ikke inn noen slags personlig identifiserbar informasjon om deg med mindre du gir oss dette frivillig. Hvis du ikke vil at din personlig identifiserbare informasjon skal samles inn, må du ikke sende den inn til oss.

Hvis du gir oss personlig identifiserbar informasjon som navn, postadresse, e-postadresse, telefonnummer og annen personlig informasjon, kan det hende vi kontakter deg via e-post eller normal post for å gi deg informasjon vi tror kan være av interesse for deg. Hvis det skjer, vil du få mulighet for å melde deg av denne tjenesten. Vi selger ikke og overfører ikke til andre utenfor vårt selskap den informasjonen du sender oss, bortsett fra at dine data kan hende blir overført til et utenforstående oppfyllelsesselskap, og da kun for behandlings- og postforsendelsesformål. Vi anser at din e-postadresse og eventuell personlig informasjon som du gir oss, er privat, og disse dataene vil bli holdt konfidensielle innenfor sanofi-aventis Inc. og eventuelle utenforstående oppfyllelsesselskaper. Innenfor sanofi-aventis Inc. kan det hende at data vil bli overført til eller aksessert av autorisert personell i andre land, og som er autorisert av sanofi-aventis Inc. Personlige data blir alltid behandlet konfidensielt.

Data som ikke er personlige som spørsmål, kommentarer, ideer og forslag, skal anses å være ikke-konfidensielle, og sanofi-aventis Inc. skal stå fritt til å bruke disse uten noen som helst forpliktelse overfor deg til et hvert formål og på alle slags måter.

I tillegg skal vi kunne lagre noe informasjon på datamaskinen din for å bedre kvaliteten på ditt besøkt på vår webside. I enkelte tilfeller vil denne informasjonen hjelpe oss å skreddersy innholdet etter dine interesser eller hjelpe oss med å unngå å be om den samme informasjonen ved gjentatte visitter på websiden. Med de fleste internettleserne kan du slette denne informasjonen, kalt ”cookies”, fra datamaskinens harddisk, blokkere alle cookies eller sågar motta en advarsel før en cookie legges inn på systemet ditt. Les i nettleserbruksanvisningene, eller bruk hjelpeknappen for å lære mer om cookies.

Vi er meget opptatt av å beskytte barns privatinformasjon. Vi har ikke til hensikt å samle inn noe personlig identifiserbar informasjon fra barn under 18 år. Hvis et barn har gitt oss personlig identifiserbar informasjon, må foreldrene eller vergen til barnet kontakte oss.

Hvis du på et eller annet tidspunkt ikke ønsker at vi skal kontakte deg, eller hvis du har spørsmål om våre privatinformasjonsprinsipper, er du velkommen til å ta kontakt med oss.

Oppdatert: januar 04, 2018