Nyheter

podcast
Gå ikke glipp av vår nye podcast – Immuno Oncology Talks

Diskusjoner med ledende eksperter. For deg som vil ha mer kunnskap om hva som skjer innen dette fremgangsrike forskningsområdet.

rs-virus
RS-virus: forebygging er viktig for alle spedbarn

Respiratorisk syncytialt virus (RS-virus) er et vanlig, smittsomt sesongvirus som infiserer nesten alle barn innen de fyller to år. I mange tilfellet er symptomene milde og hos større barn og voksne arter infeksjonen seg som en forkjølelse. Viruset imidlertid en vanlig årsak til nedre luftveisinfeksjoner, som bronkiolitt og lungebetennelse, hos spedbarn og små barn. I Norge er den største sykdomsbyrden av RS-virus hos barn under ett år, og viruset er en viktig årsak til sykehusinnleggelser hos disse barna.

Imagine

#Imagine

Visste du at diabetes rammer mer enn 1 000 000 mennesker i Norden?
Sammen med forskere, sykehus og leger jobber bransjen vår med å redusere komplikasjoner som forårsakes av sykdommen, for å motvirke sykdommens innvirkning på menneskers liv.

Vaccins-video

#Imagine

Sammen med forskere, sykehus og leger har den farmasøytiske industrien en lang historie bak seg med å skape medisinske gjennombrudd.
Influensavaksiner er et av gjennombruddene som har hatt en betydelig positiv innvirkning på helse. Se videoen for å lære mer!

Purpose

Vårt felles mål

I dag er vi en bedrift som drives av felles mål og ambisjon. Vi tror på at vår banebrytende forskning innen vitenskap og utvikling drevet av data og digital teknologi, har potensialet til å forandre praksis innen medisin og til å gjøre det umulige mulig for millioner av mennesker i verden.
Fremskritt samler oss og inspirerer oss til å videreutvikle oss, til å lære og til sammen å flytte grenser.

planet-care

Sunn planet

Miljøarbeid er en integrert del av Sanofis mål om å bevare liv.

Alle våre nyheter

Vi skaper medisinske gjennombrudd og legemidler i apotekhyllene

@StoltAvBransjen
I Sanofi er vi stolt av å være en del av en bransje som skaper medisinske gjennombrudd, og sørger for legemidler i apotekhyllene. Våre legemidler hjelper tusenvis av mennesker tilbake til arbeid, til skole, til familie og venner. Det gjø oss stolt.

Informasjon til helsepersonell

minSANOFI.no er et tilbud fra Sanofi Norge, som tilbyr produktinformasjon, opplæring og arrangementer innenfor våre terapeutiske områder. minSANOFI.no er forbeholdt helsepersonell.

Mestringsbrosjyre

Målet med heftene er å hjelpe mennesker som har blitt rammet av en alvorlig diagnose og deres pårørende, med å sette perspektiv og bidra til større forståelse og forhåpentligvis inspirere til hvordan man kan takle sin nye situasjon

MAT-NO-2100511, v.01 juni 2021