I Sanofi er vi stolt av å være en del av en bransje som skaper medisinske gjennombrudd, og sørger for legemidler i apotekhyllene. Våre legemidler hjelper tusenvis av mennesker tilbake til arbeid, til skole, til familie og venner. Det gjør oss stolt. #StoltAvBransjen.

MAT-CL-2100021-V1-01/2021