Personvernerklæring

Trådte i kraft 25. mai 2018

Sanofi og ditt personvern

Sanofi respekterer enkeltpersoners personvern og verdsetter tilliten til sine kunder, partnere, pasienter, brukere og ansatte. Derfor tar Sanofi personvernet ditt på alvor og all behandling av personopplysninger gjøres i samsvar med gjeldende lover og forskrifter om datavern. Denne personvernerklæringen fastsetter Sanofis praksis i forbindelse med innhenting, bruk og offentliggjøring av personlige opplysninger og er ment å gjelde for all behandlingsaktivitet Sanofi gjennomfører mot personene selskapet forholder seg til i sine profesjonelle forretningsaktiviteter. Dette omfatter særlig:

 • pasienter og deres slektninger eller nære,
 • deltakere i kliniske studier,
 • helsepersonell,
 • brukere av våre produkter og tjenester, inkludert nettsteder og app-brukere,
 • representanter for våre leverandører og forretningspartnere,
 • representanter fra forskningsmiljøet osv.,
 • jobbsøkere.

Personvernerklæring og oppdateringer

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan og hvorfor SANOFI-AVENTIS NORGE AS (Org.no.976 335 147 MVA), a company duly organized under the laws of Norway, having its head office located at Professor Kohtsvel 5-17, 1366 Lysaker, Norway., (heretter «Sanofi», «vi», «vår» og «oss») innhenter informasjon om deg og hvordan vi sikrer den. Siden denne personvernerklæringen kan endres når som helst, råder vi deg også til å sjekke den regelmessig.

Dette Nettstedet kan tilby lenker til mobilapplikasjoner, fora eller andre nettsteder som vi ikke har kontroll over. Vi er ikke ansvarlige for personvernerklæringene eller praksisen til andre nettsteder. Vi kan også koble til andre nettsteder som drives av Sanofis tilknyttede selskaper, som opererer under egne personvernerklæringer. Hvis du tar deg tilgang til disse nettstedene via dette nettstedet, inviterer vi deg til å lese personvernerklæringene til de nettstedene siden de kan være annerledes enn denne.

Hvis du har spørsmål, må du ikke nøle med å kontakte oss som fastsatt i kontakt oss.

Generell informasjon

Hvilke av dine personopplysninger blir innhentet og behandlet?

Dine personopplysninger

Sanofi kan behandle følgende personopplysninger:

 • Informasjon vi innhenter om deg: Sanofi kan automatisk innhente noen tekniske opplysninger, inkludert, men ikke begrenset til, Internet Protocol (IP)-adresse, påloggingsinformasjon, nettleserinformasjon, plugin moduler, tidssoneinnstillinger og operativsystem for hvert av dine besøk til Sanofis nettsted. Sanofi kan også innhente informasjon om besøket ditt, inkludert, men ikke begrenset til, siden du besøkte før, under og etter besøket ditt til Sanofis nettsted (inkludert dato og tidspunkt), dine aktiviteter på nettstedet, sidens responstid, lengden av besøket på visse sider, og informasjon om din interaksjon med sider for hvert av dine besøk til Sanofis nettsted.
 • Informasjon du gir til oss: Du kan gi personopplysninger til Sanofi ved å fylle ut skjemaer, spørreundersøkelser og registreringer som er tilgjengelige på Sanofis nettsted, eller simpelthen ved å korrespondere via e-post, faks, telefon eller eventuelt andre metoder. Dette omfatter for eksempel informasjon du oppgir når du registrerer deg for å bruke noen av funksjonene på Sanofis nettsteder eller noen av Sanofis tjenester. Personopplysningene Sanofi kan innhente omfatter (men vil kanskje ikke være begrenset til) ditt navn, og/eller adresse, og/eller e-postadresse, og/eller telefonnummer, og/eller arbeidssted, spesialiteter/fagmessige tilknytninger. Dette kan også omfatte informasjonen relatert til bivirkninger, produktklager og pasientsikkerhet.
 • I visse tilfeller kan Sanofi også motta eller samle informasjon om deg fra andre kilder, som for eksempel sosiale medier, offentlige databaser.
 • Informasjon vi innhenter lovlig fra tredjeparter: Når vi for eksempel han ha behov for å bekrefte kontaktinformasjon eller økonomiske opplysninger eller for å bekrefte at lisensstatusen til helsepersonell. I slike tilfeller mottar vi vanligvis personopplysninger fra tredjeparter som er autorisert til å gjøre dette innenfor rammeverket til deres egne personvernerklæringer og retningslinjer for datavern eller i samsvar med gjeldende lov. I den grad det er aktuelt vil vi informere deg om de tredjepartene og invitere deg til å referere til deres personvernerklæringer og retningslinjer for datavern for å forhøre deg om opphavet til slike personopplysninger og betingelsen for innhenting av dem.

Sanofi kan, i hvert enkelt tilfelle, benytte seg av andre juridiske begrunnelser, som for eksempel beskyttelse av dine vitale interesser, i samsvar med gjeldende datavernlov, som fastsatt i spesifikke informasjonsvarsler i forbindelse med personvern og datavern.

Hvis du oppgir data til oss i forbindelse med en annen person enn deg selv, gir du garanti for at du har myndighet til å gjøre dette, og du gir oss myndighet til å bruke denne informasjonen i samsvar med vår personvernerklæring (f.eks. hvis du rapporter om bivirkningen i rollen som rapporterer).

Til hvilke formål og hvor lenge blir personopplysninger behandlet

Formål dine personopplysninger blir innhentet for

Sanofi kan behandle dine personopplysninger:

 • for statistiske formål;
 • for å kunne analysere bruken av Sanofis nettsteder;
 • for å sikre og forbedre funksjonaliteten til Sanofis nettsider;
 • for å identifisere deg slik at vi kan svare på forespørsler eller spørsmål;
 • for å oppfylle alle juridiske krav (f.eks. rettskjennelse, offentlig forespørsel, rettssak ...), medisinske krav, forskriftsmessige krav, legemiddelovervåkingskrav, etiske krav og krav til samsvar;
 • for å sende informasjon, presentasjoner, gratulasjoner, nyhetsbrev, invitasjoner, varsler eller andre varslinger relatert til produkter, merker, sykdomstilstander og helseemner;
 • for å tilpasse våre markedsføringsprogrammer- og kampanjer;
 • for å tilby pasientstøtte, helserelaterte støttetjenester, pasientengasjement og informasjon om resepter; administrere krav, inkludert forsikringskrav;
 • for å utføre forskning og utvikling; utføre kliniske studier, registre og utprøvinger; administrere og validere rekrutteringen og deltakelsen av personer i studier, utprøvinger og andre operasjoner; analysere demografiske data; tilby spesielle programmer, aktiviteter, utprøvinger, arrangementer eller kampanjer via våre tjenester; utføre markeds- eller forbrukerstudier;
 • for å gi donasjoner og sponsing;
 • for å fullføre, oppfylle og behandle de forespurte transaksjonene, om noen;
 • for å bekrefte at du oppfyller visse kriterier og at du er kvalifisert for tjenester, produkter og informasjon vi kan gi til deg;
 • for å beskytte våre interesser og rettigheter; beskytte helsen og sikkerheten til Sanofis ansatte og eiendommer; utføre interne kontroller, kapitalforvaltning (økonomi og regnskapsføring, overvåking og forebygging av svindel); opprettholde sikkerheten til våre tjenester og operasjoner; beskytte våre rettigheter, personvern, sikkerhet eller eiendom, for å la oss forfølge tilgjengelige rettsmidler eller begrense erstatningsansvaret vi kan pådra oss som nødvendig; for å beskytte oss selv mot mulig svindel.
 • for å tilby deg de forespurte tjenestene, dokumentasjonen og produktene.

Vi kan også avidentifisere eller samle data som du har gitt til oss når du har fylt ut et skjema, en søknad og registrering og bruke dem til et hvilket som helst formål. I slike tilfeller står Sanofi fritt til å offentliggjøre slike data til tredjeparter uten tillatelse.

Oppbevaringsperiode

Personopplysningene dine vil bli lagret så lenge det er tillatt og nødvendig for oss til å fullføre formålene personopplysningene dine ble innhentet for, som nevnt ovenfor, eller for de formål opplysningene blir behandlet videre for.

Vi lagrer og behandler personopplysningene dine i en periode som på rimelig vis fastslås av forretningsmessig nødvendighet og for alle forpliktelser vi kan måtte overholde, slik det kan være påkrevd i forbindelse med rettssaker eller etterforskning som involverer Sanofi.

Vi kan også beholde personopplysningene under varigheten av ditt forhold med oss og så lenge vi tilbyr dette nettstedet eller relaterte tjenester til deg. Alle legemiddelovervåkingsdata relatert til legemidler for mennesker vil bli oppbevart av oss så lenge produktet blir markedsført, og i minst 50 år etter at produktet har opphørt å eksistere. Etter det vil dataene bli anonymisert. De anonymiserte dataene lagres i den globale sikkerhetsdatabasen uten tidsbegrensning.

På hvilket juridisk grunnlag bruker vi dine personopplysninger?

Det juridiske grunnlaget for å behandle dine personopplysninger, som for eksempel tekniske data som vi kan innhente under dine besøk til nettstedene våre eller navnet ditt, e-postadresse osv., er den legitime interessen vi følger for å optimalisere og forbedre besøket ditt til våre nettsteder eller for å motta og behandle spørsmålene dine gjennom innsending av et skjema, en søknad, registrering, eller når du kontakter oss via e-post, telefonen eller eventuelle andre metoder.

I noen tilfeller kan vi måtte behandle personopplysningene dine for å tilby et produkt eller en tjeneste du ber om for å utføre en kontrakt som du er en part til.

Vi kan bruke personopplysningene dine til å overholde våre juridiske forpliktelser og andre krav om informasjon. Det gjelder for eksempel spesielle regler i forbindelse med bivirkninger, produktklager og pasientsikkerhet. Hvis du sender inn personopplysninger, som for eksempel helsedata som er relatert til en bivirkning, vil det juridiske grunnlaget for behandling av disse personopplysningene være den juridiske forpliktelsen vi har til å innhente, behandle og oppbevare disse dataene i henhold til relevant og gjeldende lokale og europeisk lovgivning.

Vi kan behandle og oppbevare dataene dine i de tilfeller hvor det er nødvendig for å opprette, utføre eller forsvare rettslige krav, enten det er i rettssaker eller i en administrativ prosedyre eller en prosedyre som foregår utenfor domstolene.

Vi kan også måtte innhente samtykket ditt for å la oss bruke dine personlige opplysninger for et eller flere av formålene nevnt ovenfor. For eksempel:

 • Plassere informasjonskapsler og andre liknende teknologier, f.eks. når et Sanofi-nettsted krever et passord, gir du oss tillatelse til å bruke en «vedvarende informasjonskapsel», som er en liten datafil som genereres når du angir din tilordnede bruker-ID og passord og tar deg tilgang til nettstedet. Denne filen lagres i minnet til datamaskinen din og gjør det mulig for nettleseren din å ta seg tilgang til hver side som befinner seg i det passordbeskyttede området. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se våre retningslinjer for informasjonskapsler.
 • Gi deg de forespurte tjenestene, informasjon eller produkter,
 • Svare på spørsmålene dine eller eventuell annen korrespondanse du kan ha sendt gjennom Nettstedet.

Hvis du har sendt inn personlige opplysninger, som for eksempel helseopplysninger når du bruker eventuelle brukerfora eller applikasjoner som gjøres tilgjengelig av Sanofi, vil slike personopplysninger blir behandlet basert på samtykket som du gav før du bruke forumet eller applikasjonen.

Offentliggjøring eller overføring av personopplysninger til tredjeparter

Internasjonal overføring av dine personopplysninger

Siden Sanofi er del av et globalt konsern av selskaper, kan vi dele dine personopplysninger med andre filialer av Sanofi (slik som de som står oppført her: https://www.sanofi.com/en/directory). Slike overføringer til konsernselskaper vil gjøres for de nevnte formål (se del «Til hvilke formål og hvor lenge personopplysningene dine blir behandlet») og basert på det samme juridiske grunnlaget som behandlingen som sådan.

Vi kan også overføre dataene dine til eksterne og godkjente tredjeparter som hjelper oss med behandlingen av personopplysningene dine, som for eksempel:

 • leverandører som leverer teknologitjenester til oss, som for eksempel leverandører av IT-ressurser, forskningsorganisasjoner, markedsføringsbyråer, leverandører av IT-løsninger osv., og
 • tilsynsmyndigheter, offentlige myndigheter og politimyndigheter; og
 • oppkjøpere eller potensielle oppkjøpere av hele eller deler av Sanofis virksomhet; og
 • eksterne revisorer og profesjonelle agenter eller rådgivere; og
 • sponsorer av sweepstakes, konkurranser og tilsvarende kampanjer; og
 • alle andre tredjeparter som hjelper os med å forbedre og organisere vår virksomhet og aktivitet.

Noen av disse mottakerne kan befinne seg i land utenfor EU/EØS, som ikke sørger for samme nivå av beskyttelse av personvernopplysninger som landet du befinner deg i. I slike tilfeller har Sanofi implementert passende mekanismer for å beskytte dine personopplysninger, inkludert særskilt (men ikke begrenset til) dataoverføringsavtaler basert på Europakommisjonens standard kontraktklausuler rel="noopener noreferrer" eller Sanofis Bindende bedriftsregler (Binding Corporate Rules, BCR), f.eks. når de er relatert til kliniske studier og legemiddelovervåkingsformål.

Hvis du ønsker mer informasjon om landene dataene blir overført til eller om dataoverføringsmekanismene som er implementert, kan du ta kontakt med oss som fastsatt i kontakt oss.

Hvilke sikkerhetstiltak er på plass?

Vi vil ta alle skritt som er rimelig nødvendige for å sikre at dine data behandles på en sikker måte og i samsvar med personvernerklæringen vår, og at personopplysningene dine som vi innhenter har samme beskyttelse som vi gir vår egen konfidensielle informasjon.

Men vær oppmerksom på at det alltid innebærer en viss risiko når du sender inn data over Internett, og at vi ikke kan garantere at nettstedene våre er 100 % sikre for ulovlige endringer eller «hacking». Alle data som overføres over Internett kan være utsatt for risiko.

Hvis du som bruker mener at din interaksjonen din med oss ikke lenger er sikker (f.eks. du har mistet passordet), kan du ta kontakt med oss som fastsatt i kontakt oss.

Dine rettigheter

Du har følgende rettigheter under gjeldende datavernlover og -forskrifter:

Rett til tilgang: Du kan når som helst spørre om personopplysningene dine blir behandlet av Sanofi, og hvis de blir det, kan du for eksempel spørre hvilke data som behandles om deg, formålet for slik behandling og hvem slike data kan offentliggjøres til. Du har også rett til å motta en elektronisk kopi av personopplysningene dine som blir behandlet av Sanofi.

Rett til dataportabilitet: Når et Sanofi-nettsted inkluderer en funksjon som er relevant for dataportabilitet, har du rett til å motta personopplysninger du har oppgitt til Sanofi i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format for å overføre slike data til en annen datakontrollør.

Rett til retting og sletting: Hvis personopplysningene som er innhentet om deg er feil eller unøyaktige, kan du be oss om å rette de personopplysningene som er feil eller unøyaktige. Under visse omstendigheter har du også rett til å få personopplysningene dine slettet.

Rett til å komme med innvendinger mot og begrensning av behandling: Du kan når som helst komme med innvendinger mot behandlingen av dine personopplysninger og komme med forespørsler om å stoppe eller begrense Sanofis behandling av personopplysningene dine. Hvis du har rett til å be om begrensning under gjeldende datavernlover, vil Sanofi kun lagre dataene dine og ikke behandle dem for noen andre formål.

Rett til å trekke tilbake samtykke: Du har alltid rett til å trekke tilbake et samtykke du har gitt i forbindelse med behandlingen av dine personopplysninger. I slike tilfeller vil Sanofi stoppe behandlingen av personopplysningene dine for formålet som dekkes av samtykket ditt.

Rett til å sende inn klage: Du har rett til å sende inn en klage om behandlingen av personopplysningene dine til følgende datavernmyndighet:

the Norwegian data protection authority - Datatilsynet, - P.O. Box 8177 Dep., 0034 Oslo - postkasse@datatilsynet.no

Vi gir garanti om at vi vil jobbe i god tro, samarbeide med den relevante datavernmyndigheten og overholde dens avgjørelse.

Selv om vi prøver å etterkomme forespørsler om å fjerne personopplysninger fra våre arkiver, er det ikke sikkert at det er mulig å fjerne alle kopier avhengig av måten informasjonen ble sendt til oss på. I tillegg forbeholder vi oss retten til å ikke fjerne eller endre informasjon gitt til oss om en bivirkning og informasjon som loven krever skal oppbevares.

Annen konfidensiell informasjon

Bortsett fra informasjonen (inkludert personopplysninger) vi ber om fra deg, er det ikke meningen at våre nettsteder skal motta annen informasjon fra deg, inkludert konfidensiell informasjon. Følgelig vil, med unntak for personopplysninger som er nevnt ovenfor, enhver type informasjon, uansett form – dokumenter, data, grafikk, spørsmål, forslag, konsepter, merknader eller annet – som du sender oss viavåre nettsteder, bli sendt på egen risiko og vil ikke under noen omstendigheter anses som konfidensielle, med mindre annet er angitt i gjeldende lover.

Med mindre annet er angitt i gjeldende lover, vil det å sende slik informasjon til oss også gi oss retten til å bruke den, reprodusere den, publisere den, endre den eller sende den med tanke på å håndtere forespørselen din i tillegg til å slette den, når forespørselen din er blitt håndtert.

Retningslinjer for barn

Selv om vi i noen tilfeller kan innhente personopplysninger om barn med samtykke fra barnets forelder/foreldre eller verge for tilby av våre tjenester, som for eksempel kliniske aktiviteter eller for pasientstøtteprogrammer, ber vi ikke ellers bevisst om personopplysninger fra, eller markedsfører til, barn. Hvis en forelder eller verge blir oppmerksom på at hans eller hennes barn har gitt oss personlige opplysninger, bør vedkommende kontakte oss som beskrevet i kontakt oss. Vi vil ta skritt for å slette slik informasjon fra våre databaser i samsvar med gjeldende juridiske krav.

Kontakt oss

Nettstedet du besøker («Nettstedet») tilhører og drives av Sanofi, som fastslår formålet og metodene for behandlingen av dine personopplysninger.

Hvis du ønsker å utøve rettighetene som er fastsatt i denne personvernerklæringen, eller hvis du har spørsmål om behandlingen av personopplysningene dine, kan du kontakte vår lokale personvernansvarlige via e-post på:

dataprivacynorway@sanofi.com

Vær oppmerksom på at du, når du kontakter Sanofi via e-post, kan bli bedt om å svare på flere spørsmål relatert til dine personopplysninger slik at Sanofi kan bekrefte identiteten din.

X

Vi bruker informasjonskapsler for drift/optimering av nettsidene våre. Informasjonen som samles inn, brukes til analytiske og markedsføringsmessige formål.
Hvis du fortsetter å bruke nettstedet vårt, samtykker du i vår bruk informasjonskapsler. Du kan når som helst trekke ditt samtykke tilbake. Hvis du vil vite mer om våre informasjonskapsler og hvordan du sletter dem, kan du lese våre Retningslinjer for bruk av informasjonskapsler og Retningslinjer for databeskyttelse.

OK