Sanofi forskning og utvikling
Innovasjon og forskning
Sanofi forskning og utvikling

For å oppnå det vi ønsker må vi være fremtidsrettet og nyskapende. Forskningen vi gjør i dag kan i fremtiden bidra til nye behandlinger av sykdommer så vel som sykdomsforebygging.

Innovasjon er kjernen i det vi gjør. Vi investerer over 15 prosent1 av vår omsetning i forskning og utvikling hvert år. Vi vil også øke den årlige investeringen forskning og utvikling fra om lag 5 milliarder Euro til 6 milliarder Euro innen 2020. 

Sanofi har fire globale forsknings- og utviklingssentra i Europa, Nord-Amerika og Asia, med over 16 000 ansatte som jobber direkte med forskning og utvikling. 

Det er en lang og kostbar prosess å få en ny medisin godkjent. Kliniske studier er obligatorisk for at et medisinsk produkt skal godkjennes. Kliniske studier (eller kliniske forsøk) brukes til å bekrefte at legemidlet er effektivt og trygt å bruke. Kliniske studier utføres i tre faser, etter prekliniske undersøkelser

Fase 1

Kliniske studier utføres hos 20 til 80 friske frivillige. Fokus i fase 1 er å sikre at produktet er trygt å bruke på mennesker. 
 

Fase 2

Kliniske studier utføres hos 100 til 500 pasienter for første gang hos pasienter med aktuell sykdom i ca. to år. I fase 2 undersøkes det hvor effektivt og trygt legemidlet er, samt dosering og effekt. 
 

Fase 3

Hensikten er å finne effekt og sikkerhet av utprøvende legemiddel i store pasientgrupper, ved sammenliknende studier med placebo eller annet legemiddel.1Sanofi press releases (25.09.2019)
2EFPIA (24.09.2019)