Mars er den internasjonale Multippelt Myelom-måneden – vi i Sanofi vil også bidra til at tankene til de som er berørt blir hørt.

Vi i Sanofi vil støtte mennesker som lever med multippelt myelom, og helsepersonellet som gjør alt for å hjelpe dem. Hør svenske Eva-Marias personlige historie om å leve med multippelt myelom.

Hever stemmen for de som lever med multippelt myelom:

Lise-Lott Eriksson, medlem av European Myeloma Patients’ Board og den svenske blodkreftforeningen, snakker om å leve med multippelt myelom: Hva trengs og hvordan gi innovasjoner til alle.

Multippelt myelomatose er den nest vanligste formen for blodkreft, men mange mennesker har aldri hørt om den.

Besøk https://www.multiplemoments-sanofi.com/no/ for å lære mer om sykdommen og hvordan du kan støtte de som lever med sykdommen og deres kjære.

Multiple Moments to Live