Sjeldne sykdommer nedprioriteres

Det viser et notat som analyseselskapet Menon har utarbeidet for oss i Sanofi.

Gjennomgangen i dette notatet viser at dagens prioriteringskriterier ikke er utformet for å prioritere sjeldne diagnoser i henhold til den alvorligheten som de representerer, verken for pasient eller for samfunnet.​

MAT-NO-2300197 v. 1.0 19.04.2023