Verdens kreftdag 2022: Fokus på kreft og aldring

Verdens befolkning eldes raskere enn noen gang, og dette gjelder også for den delen av befolkningen som lever med kreft. På Verdens kreftdag ønsker Sanofi å rette fokus på utfordringene med kreft og aldring, og viktigheten av en helhetlig tilnærming for å gi den aldrende kreftbefolkningen den støtten de trenger for å kunne bli gamle samtidig som livskvaliteten opprettholdes.

When Cancer Grows Old: når kreftpasienter blir gamle

Nye medisinske gjennombrudd gir betydelig håp og forbedrede resultater hos mennesker som lever med kreft. Ved hjelp av ny teknologi og innovativ forskning er Sanofi med på føre nye generasjoner av kreftbehandling frem for å forbedre pasientenes liv. Det er imidlertid viktig å understreke at bedre behandlingstilbud alene ikke er nok for å forbedre livskvaliteten for pasienter med kreft.

Innen 2050 forventes antallet personer over 60 år å dobles.1 Personer med kreft lever samtidig lenger. Omtrent 37 % av nye krefttilfeller rundt om i verden diagnostiseres hos personer eldre enn 702 år, og dette tallet er spådd å dobles innen 2040.3 Med en befolkning som blir eldre og kreftbehandlinger som blir bedre, vil man forvente en økning i pasienter som får en kreftdiagnose i eldre alder, samt økende grupper av pasienter som allerede har vært gjennom en kreftdiagnose og vil leve år eller tiår etter diagnosen. Denne trenden vil legge en betydelig byrde på enkeltpersoner, pårørende, familier, lokalsamfunn og helsevesen over hele verden.4

På verdens kreftdag deler Sanofi stolt vår forpliktelse til å hjelpe alle med kreft til å bli eldre. Vårt When Cancer Grows Old-initiativ i samarbeid med det globale kreftsamfunnet, har som mål å tilby et program for å utdanne om tematikken kreft og aldring og starte en samtale om de unike utfordringene aldrende mennesker som lever med kreft, deres familier og lokalsamfunn står overfor.

Dekke de udekkede behovene innen politiske retningslinjer og helsevesen

I 2020 engasjerte Sanofi Economist Intelligence Unit til å identifisere politiske utfordringer rundt kreft og aldring. Rapporten, Cancer and Aging: Policy Responses to Meeting the Needs of Elder People, påpeker viktige aspekter for at samfunnet bedre kan svare på behovene til eldre mennesker i forbindelse med deres behov under og etter en kreftdiagnose. Funnene inkluderer mer personaliserte ressurser under screening- og behandlingsprosessen, bedre kliniske data om eldre pasienter, sterkere støtte med å takle den psykososiale belastningen av sykdommen og tverrfaglige team for å håndtere de komplekse helsebehovene som mange eldre pasienter kan ha.5 Les hele rapporten her.

Ta tak i livskvalitet etter en kreftdiagnose

Ettersom de fleste kreftbehandlinger tar sikte på å forlenge tid uten kreft eller uten at kreften sprer seg, må det ikke bare fokuseres på overlevelse, men også på livskvalitet. Livskvaliteten vil variere avhengig av hvilken tilgang til behandling man har, alder ved diagnose, stadium av kreften og grad av støtte fra helsevesenet og pårørende. Å få en kreftdiagnose er en stressende hendelse som påvirker den mentale helsen til kreftpasienter så vel som deres nære. Selv i den mest akutte perioden etter en diagnose og påfølgende behandling vil det være mentale belastninger ved å leve med konstante bekymringer for at kreften skal komme tilbake, i tillegg til potensielt vedvarende innvirkninger på kognitive funksjoner og fysiske begrensninger.

For å hjelpe pasienter og deres familier med å håndtere den akutte stressperioden ved en kreftdiagnose, samt lære å leve med sykdommen etter behandling, har Sanofi laget støttemateriell i samarbeid med psykologer som spesialiserer seg på livsendrende hendelser og rehabilitering. Målet med guiden er å hjelpe pasienter med å sette perspektiver og inspirere til en måte å komme seg ut av krisen og takle sin nye situasjon. Finn Mestringsguiden her.

Referanser

  1. United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2017). World Population Ageing 2017 - Highlights (ST/ESA/SER.A/397).
  2. Globocan. Global Cancer Observatory Cancer Tomorrow. World Health Organization International Agency for Research on Cancer Website. 2018. http://gco.iarc.fr/tomorrow/graphic-isotype?type=0&population=900&mode=population&sex=0&cancer=39&age_group=65%2B&apc_male=0&apc_female=0. Accessed on 26 Nov, 2019.
  3. Globocan. Global Cancer Observatory Cancer Tomorrow. World Health Organization International Agency for Research on Cancer Website. 2018. http://gco.iarc.fr/tomorrow/graphic-line?type=0&population=900&mode=population&sex=0&cancer=39&age_group=65%2B&apc_male=0&apc_female=0. Accessed on 26 Nov, 2019.
  4. Pilleron, S., Sarfati, D., Janssen‐Heijnen, M., Vignat, J , Ferlay, J., Bray, F. and Soerjomataram, I. (2019), Global cancer incidence in older adults, 2012 and 2035: A population‐based study. Int J Cancer, 144: 49-58. doi:10.1002/ijc.31664.
  5. Cancer and Aging: Policy Responses to Meeting the Needs of Older People (2020). https://cancerandageing.eiu.com/