Støtte til pasientorganisasjoner

Sanofi sin støtte til pasientorganisasjoner er for foregående år gjengitt i tabellen nedenfor.

2020

PASIENTFORENING

AKTIVITET

BELØP I NOK

PSORIASIS OG EKSEMFORBUNDET

STAND FAGSEMINAR

15000

 

PODCAST ANNONSE

15000

 

JULEKALENDER

5000

 

BROSJYRE ATOPISK EKSEM

30000

DIABETESFORBUNDET

ANNONSER DIABETESFAG

46080

MS-FORBUNDET

ANNONSER

154000

 

BEDRIFTSMEDLEMSKAP

3000

 

UTSTILLING MS KONFERANSE

32000

 

FOREDRAG

11600

BLODKREFTFORENINGEN

ANNONSER

12500

 

WEBMØTE DESEMBER 2020

25000

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE

ANNONSER

21000

PROSTATAKREFTFORENINGEN

DELTAGELSE PROSTATAKREFTDAGEN

60000

 

PROSTATAKREFTUKA

60000

FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON (FFO)

FFO WORKSHOP

20430

 

MAT-NO-2100511, v.01 juni 2021