EFPIA rapporter

Pasientorganisasjoner

Støtte til pasientorganisasjoner

Sanofi sin støtte til pasientorganisasjoner er for foregående år gjengitt i tabellen nedenfor.

2018

Forening Aktivitet Beløp
MS Forbundet Totalt 208 500
  Annonsering 170 500
  Deltagelse MS konferansene 38 000
Foreningen for muskelsyke Totalt 42 400
  Annonsering 42 000
  Abonnement 400
Diabetesforbundet Totalt 514 781
  Sponsorship stipendiatkonferansen 43 750
  Sponsorship Brosjyre "diabetes og psykisk helse" 57 500
  Sponsorship Minoritetsrapport 5 506
  Annonsering 408 025
Fabry Foreningen Totalt 10 000
  Annonsering 10 000
Gaucher foreningen Totalt 10 000
  Annonsering 10 000
Prostatakreftforeningen Totalt 60 000
  Annonsering 60 000
LHL Totalt 60 000
  Sponsorship Folkemøter 60 000
Fabry Foreningen Totalt 2 000
  Foredrag 2 000
FH Totalt 200
  Kontingent 200