Støtte til pasientorganisasjoner

Sanofi sin støtte til pasientorganisasjoner er for foregående år gjengitt i tabellen nedenfor.

2020

PASIENTFORENING AKTIVITET BELØP I NOK
PSORIASIS OG EKSEMFORBUNDET STAND FAGSEMINAR 15000
  PODCAST ANNONSE 15000
  JULEKALENDER 5000
  BROSJYRE ATOPISK EKSEM 30000
DIABETESFORBUNDET ANNONSER DIABETESFAG 46080
MS-FORBUNDET ANNONSER 154000
  BEDRIFTSMEDLEMSKAP 3000
  UTSTILLING MS KONFERANSE 32000
  FOREDRAG 11600
BLODKREFTFORENINGEN ANNONSER 12500
  WEBMØTE DESEMBER 2020 25000
FORENINGEN FOR MUSKELSYKE ANNONSER 21000
PROSTATAKREFTFORENINGEN DELTAGELSE PROSTATAKREFTDAGEN 60000
  PROSTATAKREFTUKA 60000
FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON (FFO) FFO WORKSHOP 20430

MAT-CL-2100021-V1-01/2021