Vårt samfunsansvar

Vårt samfunsansvar

Vi fokuserer vårt CSR-engasjement rundt fire områder:

  • En sunn planet
  • Helse for alle
  • Etikk og åpenhet
  • Utvikle lokalsamfunn og ansattes engasjement

En sunn planet

Fordi den verden vi lever i har en direkte innvirkning på vår helse, strekker vi oss langt for å
begrense den påvirkningen selskapets aktiviteter har på miljøet.

Som en helsepartner er vi forpliktet til å redusere vår miljøpåvirkning. Fra råvarene vi bruker i
våre produkter til deres potensielle innvirkning på menneskers helse og miljø, streber vi for å
redusere potensiell negativ påvirkning av vårt miljø.

Vi forplikter oss til å bruke mindre, bruke bedre og bruke grønnere.

Vi forplikter oss til å bruke mindre, bruke bedre og bruke grønnere, og vi ser allerede resultat
av vårt arbeid1:

Ved utgangen av 2016 ble selskapets totale energiforbruk redusert med 13,6%
sammenlignet med 2010

I 2016 var vannforbruket gått ned 18,3% sammenlignet med 2010.
I 2016 oppnådde vi en total resirkuleringsgrad på 72% av vårt industriavfall 

Les mer om Sanofis arbeid for å redusere miljøpåvirkning på vår globale nettside.

Miljøpåvirkning

Helsesektoren for alle

Fordi en tredjedel av verdens befolkning ikke har tilgang til et godt helsevesen, er vi forpliktet
til å se på muligheter for å sikre at alle pasienter får de behandlinger de trenger. I tillegg
fremmer vi utviklingen av forebygging gjennom selskapets integrerte omsorgsprogram1.
Vi har utviklet en betydelig kompetanse innen smittsomme sykdommer, og dette er derfor et
av våre fokusområder innen "et godt helsevesen for alle" der vi bidrar til utryddelse,
eliminering og kontroll av enkelte smittsomme sykdommer i utviklingsland.

Les mer om Sanofis engasjement for «et godt helsevesen for alle» på våre globale nettside.

Helsesektoren for alle

Polio

I de siste århundrene har polio vært en stor dødsårsak. Lammelse og livslang funksjonshemming har påvirket millioner av mennesker, for det meste barn. Siden 1988 har Sanofi gitt UNICEF over seks milliarder doser med polio-vaksine for å bekjempe polioutryddelse1.

Malaria

Malaria er en av de dødeligste smittsomme sykdommer i verden. Gjennom et innovativt samarbeid mellom Sanofi og «Drugs for Neglected Diseases Initiative», har over 400 millioner tilfeller av malaria blitt behandlet. I tillegg samarbeider Sanofi med nasjonale malariakontrollprogrammer, utdanningsdepartementer og frivillige organisasjoner for å fremme malariaforebygging i utviklingsland1.

Sovesyke

Afrikas sovesyke truer rundt 65 millioner mennesker og de som lever i fattigdom er spesielt berørt. Sykdommen er forårsaket av en parasitt som spres via bitt fra Tsetefluen. Takket være et innovativt samarbeid mellom Sanofi og «Drugs for Neglected Diseases Initiative», er det en nå en ny oral behandling for denne dødelige sykdommen1.

Tuberkulose

Tuberkulose er en av verdens mest utbredte smittsomme sykdommer, og den dreper over en og en halv million mennesker hvert år der det store flertallet lever i fattige utviklingsland. Sanofi arbeider for å bekjempe tuberkulose med sikte på å utrydde sykdommen før 20351.
X

Vi bruker informasjonskapsler for drift/optimering av nettsidene våre. Informasjonen som samles inn, brukes til analytiske og markedsføringsmessige formål.
Hvis du fortsetter å bruke nettstedet vårt, samtykker du i vår bruk informasjonskapsler. Du kan når som helst trekke ditt samtykke tilbake. Hvis du vil vite mer om våre informasjonskapsler og hvordan du sletter dem, kan du lese våre Retningslinjer for bruk av informasjonskapsler og Retningslinjer for databeskyttelse.

OK