Vårt samfunsansvar

Vårt samfunsansvar

Vi fokuserer vårt CSR-engasjement rundt fire områder:

  • En sunn planet
  • Helse for alle
  • Etikk og åpenhet
  • Utvikle lokalsamfunn og ansattes engasjement

En sunn planet

Fordi den verden vi lever i har en direkte innvirkning på vår helse, strekker vi oss langt for å
begrense den påvirkningen selskapets aktiviteter har på miljøet.

Som en helsepartner er vi forpliktet til å redusere vår miljøpåvirkning. Fra råvarene vi bruker i
våre produkter til deres potensielle innvirkning på menneskers helse og miljø, streber vi for å
redusere potensiell negativ påvirkning av vårt miljø.

Vi forplikter oss til å bruke mindre, bruke bedre og bruke grønnere.

Vi forplikter oss til å bruke mindre, bruke bedre og bruke grønnere, og vi ser allerede resultat
av vårt arbeid1:

Sanofis ambisjon er å redusere karbonavtrykket (= utslipp av karbondioksid, utslipp av klimagasser) med 50% mellom 2015 og 2025, og oppnå karbonnøytralitet innen 2050.
På slutten av 2018 gikk klimagassutslippene ned 22% sammenlignet med 2010 og med 9% sammenlignet med 2015.
Omtrent 86% av vår interkontinentale transport skjer til sjøs, og sparer 260 000 tonn CO2 årlig.
Sanofi er opptatt av å redusere vannforbruket med 25% mellom 2010 og 2020. I tillegg vil vi i 2025 spore hver dråpe vann som brukes til 100% av nettstedene våre.
Vannforbruket har gått ned med 14% (2010–2015) og med 8% (2017–2018).
Sanofis ambisjon er å resirkulere og gjenbruke minst 90% av avfallet som genereres i 2025.
Mengden avfall er redusert med 10% sammenlignet med 2017. 73% av avfallet blir resirkulert.

Les mer om Sanofis arbeid for å redusere miljøpåvirkning på vår globale nettside.

Miljøpåvirkning

Helsesektoren for alle

Fordi en tredjedel av verdens befolkning ikke har tilgang til et godt helsevesen, er vi forpliktet
til å se på muligheter for å sikre at alle pasienter får de behandlinger de trenger. I tillegg
fremmer vi utviklingen av forebygging gjennom selskapets integrerte omsorgsprogram1.
Vi har utviklet en betydelig kompetanse innen smittsomme sykdommer, og dette er derfor et
av våre fokusområder innen "et godt helsevesen for alle" der vi bidrar til utryddelse,
eliminering og kontroll av enkelte smittsomme sykdommer i utviklingsland.

Les mer om Sanofis engasjement for «et godt helsevesen for alle» på våre globale nettside.

Helsesektoren for alle

Sanofi er det første farmasiselskapet i verden som har signert Parisavtalen, og vi er fast bestemte på å ta vår del av jobben. Derfor har vi en miljøstrategi som dekker hele livssyklusen til legemidlene våre.

Polio

I de siste århundrene har polio vært en stor dødsårsak. Lammelse og livslang funksjonshemming har påvirket millioner av mennesker, for det meste barn. Siden 1988 har Sanofi gitt UNICEF over seks milliarder doser med polio-vaksine for å bekjempe polioutryddelse1.

Malaria

Malaria er en av de dødeligste smittsomme sykdommer i verden. Gjennom et innovativt samarbeid mellom Sanofi og «Drugs for Neglected Diseases Initiative», har over 400 millioner tilfeller av malaria blitt behandlet. I tillegg samarbeider Sanofi med nasjonale malariakontrollprogrammer, utdanningsdepartementer og frivillige organisasjoner for å fremme malariaforebygging i utviklingsland1.

Sovesyke

Afrikas sovesyke truer rundt 65 millioner mennesker og de som lever i fattigdom er spesielt berørt. Sykdommen er forårsaket av en parasitt som spres via bitt fra Tsetefluen. Takket være et innovativt samarbeid mellom Sanofi og «Drugs for Neglected Diseases Initiative», er det en nå en ny oral behandling for denne dødelige sykdommen1.

Tuberkulose

Tuberkulose er en av verdens mest utbredte smittsomme sykdommer, og den dreper over en og en halv million mennesker hvert år der det store flertallet lever i fattige utviklingsland. Sanofi arbeider for å bekjempe tuberkulose med sikte på å utrydde sykdommen før 20351.
X

Vi bruker informasjonskapsler for drift/optimering av nettsidene våre. Informasjonen som samles inn, brukes til analytiske og markedsføringsmessige formål.
Hvis du fortsetter å bruke nettstedet vårt, samtykker du i vår bruk informasjonskapsler. Du kan når som helst trekke ditt samtykke tilbake. Hvis du vil vite mer om våre informasjonskapsler og hvordan du sletter dem, kan du lese våre Retningslinjer for bruk av informasjonskapsler og Retningslinjer for databeskyttelse.

OK