quote

Samarbeid mellom legemiddelindustrien og helsepersonell kommer pasientene til gode. Dette samarbeidet har resultert i mange innovative medisiner og har endret måten mange sykdommer påvirker livene våre. 
EFPIA

EFPIA rapportering

Sanofi er medlem av European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) og følger EFPIA Disclosure code. Det betyr at vi rapporterer verdioverføringer gjort til helsepersonell og helseorganisasjoner. EFPIA Disclosure code har legemiddelindustrien selv implementert for at legemiddelfirmaer proaktivt skal rapportere alle betalinger til helsepersonell og helseorganisasjoner på en åpen og transparent måte. Et eksempel på verdioverføring kan være honorar til helsepersonell for deltagelse i et ekspertgruppemøte eller som foredragsholder på en konferanse. 

Sanofi sine verdioverføringer finnes nedenfor.

2021

2020

2019

MAT-NO-2100511, v.01 juni 2021