Støtte til pasientorganisasjoner

Sanofi sin støtte til pasientorganisasjoner er for foregående år gjengitt i tabellen nedenfor.

2021

PASIENTFORENING

AKTIVITET

BELØP I NOK

PSORIASIS- OG EKSEMFORBUNDET

FILM

100000

 

SPØRREUNDERSØKELSE

15680

 

VERDENS EKSEMDAG

60000

 

PEF LANDSMØTE

25000

DIABETESFORBUNDET

ANNONSER DIABETESFAG

88200

 

FOREDRAG

2695

LHL

KRONIKK

6400

 

SPØRREUNDERSØKELSE

15680

 

RÅDGIVNING

8400

 

FOREDRAG

9000

MS-FORBUNDET

SPONSORSHIP

106000

 

MS SEMINAR

12000

BLODKREFTFORENINGEN

ANNONSER

82500

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE

ANNONSER

21000

 

MAT-NO-2100511, v.01 juni 2021