Åpenhetsloven

Etter innføringen av Åpenhetsloven den 1. juli 2022, er både Sanofi AS og andre bedrifter nå forpliktet til å være mer åpne og transparente når det gjelder innvirkningen virksomheten vår har på samfunnet rundt oss. Formålet med Åpenhetsloven er å redusere risikoen for at bedrifter forårsaker eller medvirker til brudd på menneskerettigheter. Denne loven pålegger oss å ta ansvar og sikre anstendige arbeidsforhold for både våre leverandører, eiere og oss selv.
Sanofi AS har en tydelig intensjon om å opprettholde integritet i all vår forretningsvirksomhet, og vi legger stor vekt på å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold for våre ansatte og leverandører. Vi tar vårt ansvar seriøst og er forpliktet til å etterleve Åpenhetsloven.

Dette er Sanofi AS sin redegjørelse for håndtering av risiko for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i vår leverandørkjede.