Sanofis visjon er å jobbe for at sykdommer kan forebygges, behandles og kureres. Vi ønsker å bidra til bedre helse i samfunnet og finne nye løsninger, ved å kombinere banebrytende vitenskap med dyp forståelse for pasientens behov.

Alt som er uønsket, ukontrollerbart og som oppstår uten forvarsel, vil lett skape bekymring. Å få beskjed om at man har en alvorlig langvarig eller kronisk sykdom, kan forstyrre livet på mange måter, og krever gjerne både mental og fysisk kapasitet. I samarbeid med de finske psykologene Johanna Stenberg og Jan-Henry Stenberg har vi derfor laget disse heftene.

Målet er å hjelpe mennesker som har blitt rammet av en alvorlig diagnose og deres pårørende, med å sette perspektiv og bidra til større forståelse og forhåpentligvis inspirere til hvordan man kan takle sin nye situasjon. La oss se nærmere på hvordan komme seg ut av en krise forårsaket av sykdom!

Hvordan skal jeg gå videre?

Mistanke om alvorlig sykdom kan lett forårsake stress og usikkerhet. Når en diagnose endelig er bekreftet er det naturlig at man reagerer følelsesmessig. Til tross for at man hadde mistanke på forhånd kan følelsene likevel være sterke.

Denne brosjyren er ment som en veiledning til personer som er syke og deres pårørende. Brosjyren er tilrettelagt for voksne og gir råd om hvordan man kan komme seg videre selv med alvorlig sykdom.

Hvordan snakke med barn om sykdom i familien

Alvorlig sykdom, akutt eller kronisk, rammer ikke bare den som er syk, men berører hele familien og spesielt de som står deg nærmest. Barn er som oftest i en ekstra sårbar situasjon fordi de ikke har de samme forutsetningene som voksne til å takle brå og vanskelige endringer.

Livet kan by på situasjoner du ikke nødvendigvis er forberedt på, og det går ikke alltid slik du håper. Når en familie opplever sykdom, behøver barn og unge både støtte i den krevende situasjonen, samt rom for vekst og utvikling.

Føler du deg engstelig?

Følelsene dine er forståelige og vanlige. Meningen med denne brosjyren er å være til hjelp og gi tips for at du skal føle deg bedre.

Det er mulig å stoppe denne kjedereaksjonen som kan føre til frykt eller panikk. Dette er en ferdighet som du kan tilegne deg ved å øve.

Om forfatterne

Jan-Henry Stenberg er doktor i filosofi, psykolog og lærer/psykoterapeut. I sin rolle som psykolog og psykoterapeut har han hjulpet folk med tilpasning og endringsprosesser. Han har forelest i klinisk psykologi ved Universitetet i Helsingfors og vært medforfatter av flere bøker og artikler innenfor psykologifeltet.

Johanna Stenberg er psykolog og har jobbet med nevrologiske problemer og med mennesker i rehabilitering. Hun har innsikt i større livsforvandlende hendelser fra å observere hvordan folk tilpasser seg og omorganiserer livet sitt etter en akutt sykdom eller ulykke.