quote

Samarbeid mellom legemiddelindustrien og helsepersonell kommer pasientene til gode. Dette samarbeidet har resultert i mange innovative medisiner og har endret måten mange sykdommer påvirker livene våre. 
EFPIA

EFPIA-rapportering

Sanofi er medlem av European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) og følger EFPIA Disclosure code. Det betyr at vi rapporterer verdioverføringer gjort til helsepersonell og helseorganisasjoner. EFPIA Disclosure code har legemiddelindustrien selv implementert for at legemiddelfirmaer proaktivt skal rapportere alle betalinger til helsepersonell og helseorganisasjoner på en åpen og transparent måte. Et eksempel på verdioverføring kan være honorar til helsepersonell for deltagelse i et ekspertgruppemøte eller som foredragsholder på en konferanse.

Sanofi sine verdioverføringer til helsepersonell og helseorganisasjoner

2022

2021

2020

Støtte til pasientorganisasjoner

Sanofi sin støtte til pasientorganisasjoner er for foregående år gjengitt i tabellen nedenfor.

2022

PASIENTFORENING

AKTIVITET

BELØP I NOK

Psoriasis- og eksemforbundet

Bidrag videoer

50 000

 

Markering av spesielle dager

30 000

 

Annonser

15 000

MS-forbundet

Sponsorship

130 000

 

Workshop

11 475

Blodkreftforeningen

Annonser

30 000

 

Event

40 000

Fabry-foreningen

Banner på hjemmeside

10 000

Foreningen for muskelsyke

Annonse nett

22 000