quote

Samarbeid mellom legemiddelindustrien og helsepersonell kommer pasientene til gode. Dette samarbeidet har resultert i mange innovative medisiner og har endret måten mange sykdommer påvirker livene våre. 
EFPIA

EFPIA-rapportering

Sanofi er medlem av European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) og følger EFPIA Disclosure code. Det betyr at vi rapporterer verdioverføringer gjort til helsepersonell og helseorganisasjoner. EFPIA Disclosure code har legemiddelindustrien selv implementert for at legemiddelfirmaer proaktivt skal rapportere alle betalinger til helsepersonell og helseorganisasjoner på en åpen og transparent måte. Et eksempel på verdioverføring kan være honorar til helsepersonell for deltagelse i et ekspertgruppemøte eller som foredragsholder på en konferanse.

Sanofi sine verdioverføringer til helsepersonell og helseorganisasjoner

2021

2020

2019

Støtte til pasientorganisasjoner

Sanofi sin støtte til pasientorganisasjoner er for foregående år gjengitt i tabellen nedenfor.

2021

PASIENTFORENING

AKTIVITET

BELØP I NOK

PSORIASIS- OG EKSEMFORBUNDET

FILM

100000

 

SPØRREUNDERSØKELSE

15680

 

VERDENS EKSEMDAG

60000

 

PEF LANDSMØTE

25000

DIABETESFORBUNDET

ANNONSER DIABETESFAG

88200

 

FOREDRAG

2695

LHL

KRONIKK

6400

 

SPØRREUNDERSØKELSE

15680

 

RÅDGIVNING

8400

 

FOREDRAG

9000

MS-FORBUNDET

SPONSORSHIP

106000

 

MS SEMINAR

12000

BLODKREFTFORENINGEN

ANNONSER

82500

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE

ANNONSER

21000