Derfor er bærekraft viktig for oss

Hos Sanofi tror vi at kampen mot klimaendringer også er en kamp for helse og velvære rundt om i verden.

Temperaturstigning på jordkloden kan føre til ekstreme værforhold, matmangel, vanskeligheter med å få tilgang til drikkevann og økt luftforurensning. Temperaturstigning kan dessuten skape gunstige forhold for spredning av vektorbårne sykdommer, som malaria eller flere tilfeller av pollenrelaterte allergier. En utvikling som vil berøre oss alle.

Derfor akselererer vi våre forpliktelser og endrer våre klimaambisjoner til konkrete forpliktelser, internt og eksternt med våre partnere.

Våre mål for bærekraft

Number-one

Karbonnøytralitet innen 2030 og
netto nullutslipp innen 2050

Gjennom våre forpliktelser vil vi redusere utslippene hos Sanofi og i hele verdikjeden vår, i løpet av de neste tiårene.

Vi har som mål å redusere klimagassutslipp fra våre aktiviteter (scope 1 & 2), og vi er godt i gang. Vi har sluttet oss til RE100-initiativet (et globalt initiativ som bringer verdens mest inflytelsesrike bedrifter sammen for å benytte fornybar strøm) og har offentlig forpliktet oss til å bruke 100 prosent fornybar elektrisitet i alle våre aktiviteter, innen 2030. Dette er allerede tilfelle for alle våre franske anlegg! Vi jobber også med å konvertere salgsbilparken vår til en øko-bilpark, ved å implementere en øko-kjøringspolicy samt forbedre drivstoffeffektiviteten og redusere reiseaktiviteten vår.

For å håndtere scope 3-utslipp har vi lansert avkarboniseringsprogrammer, over hele forsyningskjeden vår, og vi hjelper leverandørene våre til å bli med i programmene. Gjennom Energize-programmet, slår vi oss sammen med ni andre farmasøytiske selskaper for å hjelpe våre felles forsyningskjeder med å konvertere til fornybar energi.

Slik kartlegger vi klimagassutslippene våre.

Scope 1, 2 og 3 er en måte å kategorisere en bedrifts ulike typer karbonutslipp i egen virksomhet og i verdikjeden rundt.

scope-1

Scope 1

Direkte utslipp fra egne eller kontrollerte kilder (f.eks. direkte forbrenning av fossilt brensel eller kjemikalier som brukes på anleggene).

scope-2

Scope 2

Indirekte utslipp fra elektrisitet innkjøpt for en bedrifts aktiviteter.

scope-3

Scope 3

Alle andre indirekte utslipp som forekommer i en bedrifts verdikjede.

Number-two

Begrense vårt miljømessige fotavtrykk og ta i bruk sirkulære løsninger

For å nå dette målet streber vi etter å ha vannforvaltning og effektivitetsplanlegging implementert på alle områder, innen 2030. Alle våre anlegg vil være deponifrie, og mer enn 90 prosent av avfallet vil bli gjenbrukt, resirkulert eller gjenvunnet innen 2025. Vi vil overvåke, administrere og redusere utslippene på alle produksjonsstedene innen 2025.

Number-three

Forbedre miljøprofilen til produktene våre

For å nå dette målet tar vi sikte på en økodesign-tilnærming for alle nye produkter, innen 2025 og innen 2030 for alle bestselgende produkter. Økodesign betyr å forbedre det miljømessige fotavtrykket til et produkt i designstadiene, det vil påvirke hele livssyklusen: fra produksjon til emballasje, frakt og gjenvinning etter bruk. Vi vil også utvikle og drifte et globalt program innen 2030, for å fremme ansvarlig bruk og forsvarlig avhending av ubrukte medisiner, medisinske enheter og emballasje.

leaf
Et eksempel på økodesign:
Blisterfri vaksineemballasje:

Sanofi er en av de største distributørene av vaksiner over hele verden. Et av våre økodesign-tiltak innebærer å erstatte plastblister, i vaksineemballasjen, med papp innen 2027. Ved å gjøre denne lille endringen i emballasjen kan vi unngå 80 tonn PVC-plast per år, samt redusere fraktomfanget med 50 % mindre emballasjemengde.

Vårt karbonkompensasjonsprogram

Vi utvikler et karbonkompensasjonsprogram som ikke bare skal forhindre globale utslipp. Når vi velger et prosjekt, forsøker vi å oppnå en balanse i prosjektet som både genererer store klimaresultater og samtidig har positiv effekt på samfunnet.

Utvalgte prosjekter vi støtter gjennom kompensasjonsprogrammet vårt:

500 hektar med mangrover* vil bli restaurert gjennom gjenplanting slik at vi bevarer mangroveøkosystemet som er så viktig for å beskytte kystlinjene og fiskeressursene.

*avventer endelig godkjenning fra nasjonale myndigheter.

18 250 energieffektive komfyrer blir donert til husholdninger i landlige områder i Kenya, som er avhengige av lokal biomasse fra omkringliggende mangrover og skoger for å lage mat.