Miljøarbeid er en integrert del av Sanofis mål om å bevare liv

Klimaendringer er en av de største utfordringene i vår tidsalder og har en enorm påvirkning på menneskers liv og helse. Verdens helseorganisasjon (WHO) anslår at mellom 2030 og 2050, vil klimaendringer føre til anslagsvis 250 000 ytterligere dødsfall hvert år. For å begrense konsekvensene av global oppvarming, presenterer FN karbonnøytralitet som løsningen for å motvirke økningen av klimagassar i atmosfæren.

Sanofi minimerer miljøpåvirkningen av virksomheten sin gjennom sitt miljø- og bærekraftprogram, Planet Mobilization, en tilnærming som dekker hele livssyklusen til produktene, fra råmaterialene som brukes i produksjon til produktet brukes av en pasient eller kastes.

MAT-NO-2100511, v.01 juni 2021