AllergiAllergiforekomsten har økt de siste tiårene, i dag har mer enn 40 % av befolkningen fått allergiske reaksjoner en eller flere ganger i løpet av livet. Hos de fleste dreier det seg om milde symptomer. Mer alvorlige allergiplager sees hos 10- 20 %.1 Når det gjelder pollenallergi, antar Norges Astma- og Allergiforbund at i overkant av 20 % av befolkningen har mer eller mindre alvorlig pollenallergi – det tilsvarer ca. én million nordmenn.2

Allergi betyr således endringer i kroppens reaksjonsmåte på stoffer som forekommer naturlig i omgivelsene våre og som i utgangspunktet er ufarlige. Disse stoffene kalles allergener, og de mest vanlige stammer fra husstøvmidd, muggsopp, pelsdyr, næringsmidler, legemidler, metaller og pollenkorn fra gress og trær.1

Pollenallergi gir først og fremst plager fra nese og øyne, men kan også forårsake symptomer som hodepine, slapphet, tretthet og nedsatt konsentrasjonsevne. Mange pollenallergikere kan oppleve at de får ubehag i munn og svelg når de spiser rå frukt og grønnsaker, spesielt i pollensesongen.1

Sanofi tilbyr flere reseptfrie legemidler som kan gi effektiv behandling mot allergi og lindre plagene. For best resultat, bør medisinene tas forebyggende og regelmessig.3

Følgende allergimedisiner fås kjøpt reseptfritt i alle apotek:

Du kan lese mer på allergihjelpen.no og på felleskatalogen.no.

Telfast®

Telfast®

Telfast® 120 mg tabletter (feksofenadin) (10 og 30 stk.) er et antihistamin til behandling av allergiske nese- og øyeplager hos voksne og barn over 12 år.4 Telfast er et ikke-sederende antihistamin.5

Telfast:4
  • Rask lindring - effekt innen 1 time
  • Har 24 timers effekt
  • 1 tablett/dag
  • Lik dose for alle
  • 1 tablett for 7 symptomer
  • (Rennende/tett/kløende nese, rennende/kløende/røde øyne, nysing)
Snakk med legen din dersom du har lever- eller nyreproblemer, har eller har hatt hjertesykdom, eller er eldre. Bør ikke brukes ved graviditet/amming.4

Les pakningen og pakningsvedlegget nøye før bruk.
Lomudal®

Lomudal® (6,7)

Lomudal® finnes i to ulike pakningstyper: 

  • Lomudal® øyedråper 20 mg/ml, flaske 
  • Lomudal® øyedråper 40 mg/ml, endosebeholdere 

Brukes til korttidsbehandling av øyeplager ved allergi, f.eks. pollenallergi, hos voksne og barn over 6 år. Ved bruk av kontaktlinser må endosebeholdere som er uten konserveringsmiddel anvendes. Lomudal gir symptomlindring etter få dager.

 

Kan forårsake lett forbigående irritasjon i øyet, noe hyppigere ved bruk av styrken 40 mg/ml. Graviditet/amming: ingen kjent risiko. 

 

Les pakningen og pakningsvedlegget nøye før bruk. 

Nasacort® 8

Nasacort® (8)

Nasacort® nesespray 55 μg/dose brukes til behandling av symptomer ved sesongbetonte allergiske plager i nesen (allergisk rhinitt) hos voksne over 18 år. 

Kan gi bedring innen 1 dag. Symptomlindring forventes innen 3-4 dager. 

Nasacort bør ikke brukes ved graviditet/amming. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har en ubehandlet infeksjon i nese/hals, har hatt operasjon/skade/sår i nesen eller har hatt grønn (glaukom) eller grå (katarakt) stær. 

Les pakningen og pakningsvedlegget nøye før bruk.