Søvnforstyrrelser

SøvnforstyrrelserDe aller flest av oss trenger mellom 6 til 9 timer søvn om natten.1 Mangel på søvn kan gjøre oss ufokuserte og kan påvirke humøret. Omtrent 1 av 3 plages av midlertidige søvnvansker og forekomsten er høyere hos kvinner og øker med alder.2

Dårlig eller forstyrret søvn kan komme av rent kroppslige årsaker, som følge av bruk av stimulerende stoffer (som koffein) og medikamenter, psykiske årsaker eller omgivelsesmessige årsaker som kosthold, skiftarbeid eller jet lag.3 Søvnløshet er assosiert med en økt risiko for blant annet psykiske lidelser og redusert livskvalitet.4,5


1Hirshkowitz M, Whiton K, Albert SM et al. National Sleep Foundation’s sleep time duration recommendations: methodology and results summary. Sleep Health. mars 2015;1(1):40–3. 
2Sateia MJ, Doghramji K, Hauri PJ et al. Evaluation of chronic insomnia. An American Academy of Sleep Medicine review. Sleep. 15. mars 2000;23(2):243–308. 
3Sateia MJ, Nowell PD. Insomnia. Lancet Lond Engl. 27. desember 2004;364(9449):1959–73.
4Riemann D, Voderholzer U. Primary insomnia: a risk factor to develop depression? J Affect Disord. september 2003;76(1–3):255–9.
5Hajak G. Study of Insomnia in Europe. Epidemiology of severe insomnia and its consequences in Germany. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci. 2001;251(2):49–56.