Scandinavic man walking up stairs

ASTMA

Hva er alvorlig astma?

Astma vil oppleves individuelt, og sykdommen varierer både i symptomer og alvorlighetsgrad. Det finnes mange forskjellige medikamentelle behandlinger for astma, og de fleste med diagnosen kan effektivt holde sykdommen i sjakk med medisiner.1

5 % til 10 % av alle astmapasienter har en variant av sykdommen som kalles alvorlig astma, hvilket betyr at sykdommen vil være vanskeligere å kontrollere. Selv med flere medisiner i bruk, vil pasientene oppleve høy grad av symptomer.2-4

Til tross for omfanget er alvorlig astma ofte underdiagnostisert. Det kan være utfordrende for både pasienter, leger og pårørende å gjenkjenne tegn på et en slik alvorlig astmatilstand foreligger.5,6 Det er viktig å øke bevisstheten om symptomene og konsekvensene av alvorlig astma.


Symptomer

Personer med alvorlig astma kan oppleve symptomene sine som noe de bare må leve med, til tross for bruk av flere medisiner. Disse personene kan være i fare for livstruende astmaanfall som potensielt kan resultere i akutt sykehusinnleggelse.1,7

Alvorlig astma kan mistenkes hvis en, på tross av medisinering, opplever symptomer som hoste, tung pust og pustevansker: 1,7

• Mer enn to ganger i uken
• Som avbryter nattesøvnen
• Som begrenser daglig aktivitet som f.eks. å gå ut av huset, drive idrett og sosial omgang med andre
• En må bruke hurtigvirkende inhalatormedisin mer enn to ganger i uken

Det er lett for hver enkelt person med astma å overse alvorlighetsgraden av sykdommen sin, og mange forbinder ikke tilfeller av symptomer, på tross av medisinering, som å ha dårlig astmakontroll.5

Samfunnsmessige konsekvenser

De negative samfunnsmessige og økonomiske konsekvensene av astma blir ofte undervurdert. 8
Astma er knyttet til både direkte kostnader i form av økt helsetjenestebehov som sykehusinnleggelser og medisiner, og indirekte kostnader i form av tapt arbeidstid og/eller lavere produktivitet. Kombinert er disse økte kostnadene anslått til å være på 34 milliarder euro hvert år i Europa alene. 8,9
Den langvarige kortisonbehandlingen i tablettform som benyttes i behandlingen av alvorlig astma, kan forårsake bivirkninger som grå stær, benskjørhet og diabetes. Dette vil resultere i et sterkere press på helsevesenet.10

Personlig innvirkning

Symptomene på alvorlig, ukontrollert astma vil alltid kunne være til stede, og dermed påvirke hverdagen til både de som lever med tilstanden og deres pårørende.7,11,12

Årsaker til astma

Astma er en kronisk sykdom som påvirker luftveiene.1
Enkelte personer har en astma som er assosiert med aldring, men i de fleste tilfellene vil astma skyldes et overaktivt immunsystem som skaper betennelse i luftveiene. Betennelsen gjør luftveiene trangere og resulterer i at det blir vanskeligere å puste.1
Miljømessige triggere som virusinfeksjoner, pollen, røyk, værendringer eller trening kan utløse og øke betennelsesprosessene som forårsaker eller forverrer astmasymptomene.1
Betennelse blir medisinskfaglig omtalt som en inflammasjon.13 Videre kommer en beskrivelse av en bestemt type betennelsesreaksjon som kalles type 2-inflammasjon.

Type 2-inflammasjon

Gjennom vitenskapelige fremskritt har en fått en dypere forståelse av betennelsesprosessene knyttet til astma. For 50-70 % av personer med diagnosen astma, vil betennelsen nå bli definert som en type 2 inflammasjon.14,15

Pasienter med alvorlig astma har ofte høyere nivå av type 2-inflammasjon i luftveiene, og ved reduksjon av denne vil de kunne få bedre symptomkontroll.7

Astma som klassifiseres som "eosinofil" eller "allergisk" (eller en blanding av de to), har begge underliggende type 2 inflammasjon. Astma med underliggende type 2-inflammasjon er også kjent som type 2-astma. 7,16

I tillegg til astma plages enkelte astmatikere også av atopisk eksem, allergiske nesesymptomer (på fagspråket kalt allergisk rhinitt) og nesepolypper. Dette er alle sykdommer som kan assosieres med type 2 inflammasjon.7,17

Ved behandling av alvorlig astma forbundet med type 2 inflammasjon, er målet å redusere denne betennelsen så mye som mulig, med formålet om å hjelpe folk å oppnå de fire viktigste tiltakene for astmakontroll 7:

• Forebygging av astmaanfall
• Redusere symptomer for å bedre livskvaliteten
• Redusere bruken av kortisontabletter
• Forbedret pust (eller lungefunksjon)


Referanser:

1. Global Initiative for Asthma (GINA). Global Strategy for Asthma Management and Prevention. 2018. (http://ginasthma.org/download/832/) 23.05.2019
2. P. Chanez, S.E. Wenzel, G.P. Anderson, et al. Severe asthma in adults: what are the important questions? J Allergy Clin Immunol, 119 (2007), pp. 1337-1347
3. P.J. Barnes, A.J. Woolcock, Difficult asthma Eur Respir J, 12 (1998), pp. 1209-1218
4. Bülow AV, Kriegbaum M, Backer V, et al. The Prevalence of Severe Asthma and Low Asthma Control Among Danish Adults. J Allergy Clin Immunol. 2014;2(6):759-767
5. Price D, Fletcher M, van der Molen T. Asthma control and management in 8,000 European patients: the REcognise Asthma and LInk to Symptoms and Experience (REALISE) survey. NPJ Prim Care Respir Med. 2014;24:14009
6. Vermeire PA, Rabe KF, Soriano JB, et al. Asthma control and differences in management practices across seven European countries. Respir Med 2002; 96: 142–149
7. Global Initiative for Asthma (GINA). Pocket Guide for Asthma Management and Prevention. 2019. https://ginasthma.org/wp-content/uploads/2019/04/GINA-Severe-asthma-Pocket-Guide-v2.0-wms1.pdf (26.05.2019)
8. Nunes C, Pereira AM, Morais-Ameida M. Asthma costs and social impact. Asthma Res Pract. 2017;3
9. European Respiratory Society. European Lung White Book, Chapter 2: The economic burden of lung disease. http://www.erswhitebook.org/files/public/Chapters/02_economics.pdf (26.05.2019)
10. Daugherty J, Lin X, Baxter R, et al. The impact of long-term systemic glucocorticoid use in severe asthma: A UK retrospective cohort analysis. J Asthma. 2017 Sep;19:1-8
11. Asthma Society of Canada. Severe Asthma - The Canadian Patient Journey: A study of the personal, social, medical and economic burden of Severe Asthma in Canada. https://www.asthma.ca/wp-content/uploads/2017/06/SAstudy.pdf (26.05.2019)
12. Asthma and Allergy Foundation of America. My Life with Asthma Survey Overview. https://www.aafa.org/media/1684/my-life-with-asthma-in-2017-survey-findings-report.pdf (26.05.2019)
13. Store Medisinske Leksikon. Inflammasjon. https://sml.snl.no/inflammasjon (09.07.19)
14. Seys SF, Scheers H, Van den Brande P, et al. Cluster analysis of sputum cytokine-high profiles reveals diversity in TH2-high asthma patients. Respir Res. 2017;18(1):39. doi:10.1186/s12931-0170524-y
15. Peters MC, Mekonnen ZK, Yuan S, et al. Measures of gene expression in sputum cells can identify TH2-high and TH2-low subtypes of asthma. J Allergy Clin Immunol. 2014;133(2):388-394.
16. Muraro A, Lemanske RF, Hellings PW, et al. Precision medicine in patients with allergic diseases: Airway diseases and atopic dermatitis-PRACTALL document of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology and the American Academy of Allergy, Asthma & Immunology. J Allergy Clin Immunol. 2016;137(5):1347-58
17. Gandhi NA, Bennett BL, Graham NM, et al. Targeting key proximal drivers of type 2 inflammation in disease. Nat Rev Drug Discov 2016;15(1):35-50
X

Vi bruker informasjonskapsler for drift/optimering av nettsidene våre. Informasjonen som samles inn, brukes til analytiske og markedsføringsmessige formål.
Hvis du fortsetter å bruke nettstedet vårt, samtykker du i vår bruk informasjonskapsler. Du kan når som helst trekke ditt samtykke tilbake. Hvis du vil vite mer om våre informasjonskapsler og hvordan du sletter dem, kan du lese våre Retningslinjer for bruk av informasjonskapsler og Retningslinjer for databeskyttelse.

OK