Atopisk dermatitt

Atopisk dermatittImmunologi er et satsingsområde hvor Sanofi Genzyme forsker og utvikler nye behandlinger, og et område der vi håper å gjøre en betydelig forskjell for pasientene. 

Så mye som 10-20% av befolkningen vil oppleve å ha atopisk eksem i løpet av barneårene, mens 2-3% fortsatt har diagnosen i voksen alder. Atopisk eksem skyldes en underliggende kronisk inflammasjonstilstand. Sykdommen kjennetegnes av sterk kløe og utslett. Huden blir rød, tørr og ofte fortykket slik at den lett sprekker opp og det dannes sår. Dette gjør at pasientene også er ekstra utsatt for infeksjoner. 
 

Norsk Helseinformatikk (08.03.2018)