Atopisk eksem

Atopisk eksem, eller atopisk dermatitt som det heter på det medisinske fagspråket, er en kronisk kløende hudsykdom som gir tørr hud og eksemutbrudd. I de mest alvorlige tilfellene kan utslett dekke store deler av kroppen.1

De aller fleste opplever de første symptomene som barn. Atopisk eksem er relativt vanlig hos barn og i Norge er forekomsten hos småbarn ca. 24%. De fleste vokser av seg symptomene og blant norske 18 åringer er forekomsten ca. 10%. Imidlertid er eksem i barneårene assosiert med økt risiko for eksem som voksne.2-4

Man kan ikke si med sikkerhet si hvorfor noen får atopisk eksem. Det man derimot vet er at personer med atopisk eksem har svekket hudbarriere og betennelse i huden. Dette resulterer i en tørr og følsom hud som er utsatt for kløe.1

Les mer om atopisk eksem på 
atopiker.no

Symptomer

Alvorlighetsgraden av atopisk eksem varierer fra person til person, men også i stor grad hos den enkelte. Atopisk eksem kan utløses av mange ulike faktorer som klima, positivt/negativt stress, histaminrike matvarer, allergier, og irritanter som grove tekstiler eller rengjøringsmidler1. Mild atopisk eksem kjennetegnes gjerne ved tørr hud, lett kløe og lett rødlighet. Alvorlig atopisk eksem kjennetegnes av intens kløe, store utslett, skorper, sprukken hud og væskende sår.1,5-7

Å leve med atopisk eksem

Eksemets virkning på livskvalitet avhenger både av hvor hissig det er og hvor det sitter. Selv små utslett kan være problematisk hvis de for eksempel sitter på hender. Tørr hud sprekker og sårenes kontakt med omverdenen kan både være smertefull og forverre eksemet. Eksemutslett kan også oppleves som flaue. Det er ikke lett å holde noen i hånden eller håndhilse hvis hendene har utslett og sår. For de med utslett i lysk og ansikt kan også sex og samliv bli påvirket. Væskende sår kan misfarge klær og tørr hud kan flasse og det er ikke alltid mulig å skjule sykdommen.1,5

Søvn

Hovedsymptomet til atopisk eksem er kløe, og kan føre til store utfordringer med søvn og konsentrasjon. Eksemets uforutsigbarhet og belastning på søvn, aktiviteter og sosialt liv påvirker mental helse 1,5

Type 2-inflammasjon

Vårt immunforsvar beskytter oss mot sykdomsfremkallende bakterier, virus og andre mikroorganismer, men et immunforsvar i ubalanse kan også forårsake skade og sykdom. Type 2-inflammasjon er navnet på den kroniske betennelsen i huden hos personer med atopisk eksem og beskriver en ubalansert immunrespons. Denne betennelsen er ansvarlig for de  typiske symptomene ved atopisk eksem; intens kløe, tørr hud og utslett.

Personer med atopisk eksem er ofte plaget med andre allergier eller atopiske sykdommer, som f. eks astma. Dette er alle sykdommer som kan assosieres med type 2-inflammasjon.8


Les mer om astma og type 2-inflammasjon her.

#Imagine

For bare noen få år siden var mennesker som levde med atopisk dermatitt sterkt begrenset av sykdommen. I dag gir nye behandlingstilbud pasientene håp om et bedre liv.

Se videoen og bli med på en reise gjennom viktige medisinske gjennombrudd i vår bransje.

Atopisk-Eczema
Verdensdagen for atopisk dermatitt: Vil utfordre mennesker med AD til å få hjelp og leve livet fullt ut

Atopisk dermatitt (AD) er en kronisk inflammatorisk hudsykdom også kjent som atopisk eksem.

Atopisk eksem
Atopisk eksem påvirker hele familien

Slik svarte 933 foreldre med barn som lever med atopisk eksem i en nordisk undersøkelse.

Referanser

  1. Berents TL, Saunes M, Schopf T, Vindenes HK. Atopisk eksem. Tidsskr Nor Legeforen. 2018;138(13):1256–9.
  2. Weidinger S, Novak N. Atopic dermatitis. Lancet Lond Engl. 2016 Mar 12;387(10023):1109–22. 
  3. Berents TL, Lødrup Carlsen KC, Mowinckel P, et al. Vitamin D levels and atopic eczema in infancy and early childhood in Norway: a cohort study. Br J Dermatol. 2016 Jul;175(1):95–101.
  4. Smidesang I, Saunes M, Storrø O, et al. Atopic dermatitis among 2-year olds; high prevalence, but predominantly mild disease--the PACT study, Norway. Pediatr Dermatol. 2008 Feb;25(1):13–8.
  5. Simpson EL, Bieber T, Eckert L, et al. Patient burden of moderate to severe atopic dermatitis (AD): Insights from a phase 2b clinical trial of dupilumab in adults. J Am Acad Dermatol. 2016 Mar;74(3):491–8.
  6. Caprona Y de. Norsk etymologisk ordbok: tematisk ordnet. Oslo: Kagge; 2012. 1919 p.
  7. Charman CR, Venn AJ, Williams HC. The Patient-Oriented Eczema Measure: Development and Initial Validation of a New Tool for Measuring Atopic Eczema Severity From the Patients' Perspective. Arch Dermatol. 2004;140:1513-1519
  8. Gandhi NA, Bennett BL, Graham NM, et al. Targeting key proximal drivers of type 2 inflammation in disease. Nat Rev Drug Discov 2016;15(1):35-50

MAT-NO-2100511, v.01 juni 2021