Diabetes

DiabetesDiabetes er forskjellige sykdommer som har til felles at blodsukkeret svinger og kan bli både høyere og lavere enn normalt. I Norge er forekomsten av diabetes ca. 245 000 personer, hvorav ca. 28 000 med type 1 diabetes og 216 000 med type 2 diabetes. I tillegg kommer et ukjent antall udiagnostiserte med type 2 diabetes1

Type 1 diabetes

skyldes at kroppens eget immunforsvar bryter ned celler i bukspyttkjertelen som har med reguleringen av blodsukkeret å gjøre. Type 1 diabetes oppstår oftest hos barn og unge, men kan også komme i voksen alder2,3


Type 2 diabetes

Skyldes at celler i bukspyttkjertelen som har med regulering av blodsukkeret å gjøre, over tid ikke klarer å produsere nok. Dessuten kan kroppens celler bli motstandsdyktige slik at virkningen blir dårligere. Personer som får type 2 diabetes er ofte arvelig disponert. I tillegg har faktorer som kosthold, overvekt og lite mosjon betydning. Type 2 diabetes oppstår oftest hos voksne, men ses også hos yngre. Sykdommen utvikler seg over tid og det kan gå år før symptomer viser seg. Mange behandles først med endringer i kosthold og mosjon. Etter hvert må mange ha medikamenter for sin diabetes2,3

Sanofi har legemidler til diabetesbehandling både ved type 1 og type 2 diabetes. 

For mer informasjon se også: Diabetesforbundet sine nettsider diabetes.no


1Folkehelseinstituttet (04.07.2017)
2Helsenorge.no(04.07.2017)
3Helsedirektoratet (04.07.2017)