Hjerte og kar sykdommer

Hjerte og kar sykdommerHjerte- og karsykdommer er sykdommer som kan oppstå i hjertet og blodkar i kroppen. Hjerte- og karsykdommer er den hyppigste dødsårsaken i Norge, 29 % av alle dødsfall i Norge skyldes hjerte- og karsykdom.1 Eksempler på hjerte- og karsykdommer er hjerteinfarkt, hjerneslag, hjertesvikt, og atrieflimmer. 

Er man hjertesyk eller i risikosonen bruker man ofte medisiner som del av behandling eller forebygging av hjerte- og karsykdom. For at behandlingen skal lykkes, er det viktig at man bruker legemidlene riktig og følger den behandlingen man har avtalt med helsepersonell. 

Sanofi har medisiner blant annet innenfor områdene lipidmodifiserende legemidler, hjerteterapi og antitrombotiske midler. 

Kolesterol: Retningslinjer sier at dersom man har hjerte- og karsykdom skal det dårlige kolesterolet (LDL-kolesterolet) være under 1,8 mmol/ l. Personer med diabetes bør også ha lave verdier, fordi kolesterol avleires lettere i deres blodårer.2 1Dødsårsaksregisterets statistikkbank
2D1: Dødsfall etter kjønn, alder og detaljert dødsårsak. (22.06.2017) 2 Catapano A, Graham I, Backer G et al. 2016 ESC/EAS Guidelines for the Management of Dyslipidaemias. Eur Heart J. 2016 Oct 14;37(39):2999-3058