Multippel sklerose er en kronisk sykdom som fører til at kroppens eget immunforsvar angriper det sentrale nervesystemet (hjernen og ryggmargen)1-2. Dette kan i sin tur gi ulike fysiske og psykiske symptomer som for eksempel nummenhet i armer og ben, dobbelt syn, generell tretthet, motoriske, og kognitive vansker. Hvilke symptomer man opplever avhenger av hvor i sentralnervesystemet skaden eller inflammasjonen har oppstått2.

Om MS

Multippel sklerose (MS) er en autoimmun sykdom som fører til at kroppens immunsystem angriper seg selv og skader nervetråder og det beskyttende laget som dekker nervene i sentralnervesystemet (myelinlaget)1-2. Myelinet bidrar til at impulsoverføringen går raskere. Når myelinet utsettes for skade dannes det små arr som fører til at overføringen av nerveimpulsene svekkes. Dette hemmer nervenes evne til å lede impulser på en hurtig og effektiv måte, og fører til en svikt i kommunikasjonen mellom hjernen og resten av kroppen. Hvilke fysiske eller psykiske skader som oppstår hos pasienten, avhenger av hvilke nervebaner som rammes1,2.

Årsaken til MS er ukjent, selv om forskere mener det kan skyldes en kombinasjon av infeksjoner, immunologiske, miljømessige og genetiske faktorer. MS blir normalt diagnostisert hos personer mellom 20 og 40 år, og angriper nesten dobbelt så mange kvinner som menn2.
 
Sykdomsforløpet ved MS er individuelt. Derfor pleier man å dele MS inn i flere hovedgrupper med bestemte fellestrekk. MS-sykdommen kan veksle mellom de ulike hovedgruppene i ulike faser av livet2

 • Relapserende remitterende MS (RRMS) – Ca 85 % av alle personer med MS blir først diagnostisert med en tilbakevendende form av MS eller «relapserende remitterende MS» (RRMS), hvor symptomene dukker opp og forsvinner, enten delvis eller helt (remisjon). Attakker kan vare fra dager til måneder. 
 • Sekundær progressiv MS (SPMS) – Etter en periode med relapserende remitterende MS, vil mange utvikle SPMS, hvor symptomene gradvis blir verre inntil det er få, hvis noen, perioder med remisjon. 
 • Primær progressiv MS (PPMS) – Sykdommen kommer til uttrykk ved at symptomene og funksjonsnedsettelsen skjer kontinuerlig, uten noen tydelige attakker. 
 • Progressiv – relapserende MS (PRMS) – I denne relativt sjeldne formen for MS vil sykdommen forverres langsomt helt fra diagnostiseringstidspunktet og i tillegg ha tydelige attakker som gradvis forverrer det nevrologiske funksjonsnivået. Det kan inntreffe en liten bedring etter attakkene, men sykdommen fortsetter å utvikle seg uten remisjoner

Tegn og symptomer

Alle opplever MS på forskjellig måte. Hvilke symptomer man opplever, avhenger av hvor inflammasjonen og skadene har oppstått i sentralnervesystemet. MS kommer til uttrykk på svært forskjellige måter fra person til person, og derfor kan det være vanskelig å forutsi sykdomsutviklingen3. Noen symptomer er vanligere enn andre, og de varierer veldig fra person til person.

Noen av de vanligste tidlige symptomene omfatter:

 • Generell tretthet 
 • Synsendringer 
 • Kribling eller nummenhet i armer eller bein 
 • Tap av koordinasjon eller balanse 
 • Muskeltretthet
 • Kognitive problemer

Diagnostisering

MS er en uforutsigbar sykdom. Det finnes ikke noe enkelt symptom eller test som 100% kan diagnostisere MS. Pasienten og legen som utfører behandlingen vil vanligvis diskutere pasientens kliniske historie og symptomer, og legen vil utføre en MRI (magnetisk resonanstomografi) og se etter lesjoner eller plakk i sentralnervesystemet. Det er ofte nødvendig med tilleggsprøver for å bekrefte diagnosen2.

Snakk med legen din om du mener at du eller noen du kjenner har symptomer på MS.

Behandling

Start behandling tidlig2

Det anbefales idag, at behandlingen starter så tidligt som mulig2. Nyere undersøkelser tyder på at det allerede tidlig i sykdomsforløpet skjer uopprettelige skader på nervetrådene i hjerne og ryggmarg.2

Det finnes idag behandlinger for relapserende remitterende multippel sklerose og sekundær progressiv multippel sklerose, men ingen behandlinger kan helbrede sykdommen2. På nåværende tildspunkt finnes det ingen sykdomsmodifiserende behandlinger som er godkjent til behandling av pasienter med primær progressiv multippel sklerose.
 
Symptomatisk behandling av multippel sklerose er fortsatt viktig og omfatter legemidler til lindring av symptomer som kramper (spastisitet), blære- og tarmforstyrrelser, seksuelle forstyrrelser og smerter.

Fysioterapi kan være en viktig del av behandlingen for å opprettholde et optimalt funksjonsnivå eller for å trene opp funksjoner etter et attak.

Akutte sykdomsattaker kan behandles med immunsuppressiva. Behandlingen reduserer symptomene og avkorter varigheten av et attak, effekt på den endelige graden av bedring er ikke påvist.

Sykdomsmodifiserende behandling reduserer sykdomsaktivitet og -progresjon. Det har i de siste årene skjedd en markant forbedring av behandlingsmulighetene ved attakvis multippel sklerose.

Spirit – Lev bedre med MS

Lær å håndtere negative tanker, redusere stress og oppnå økt livskvalitet med online programmet Spirit. Dette er gratis. Programmet fokuserer mindre på selve sykdommen, men mer på hvordan du har det og hvordan du kan få en bedre hverdag. Du lærer bl.a. nye måter å tenke på og teknikker til å håndtere negative tanker, mestre stress og bli mer tilfreds med livet.

Programmets varighet:

 • 7 uker
 • 2 ganger i uken
 • 15-20 minutter per gang 

Du kan til enhver tid sette programmet på pause og starte igjen når du har lyst. Enkelte moduler, som du fant spesielt givende kan den tas om igjen.
Les mer om MS 
ms-guiden.no

1 Helsebiblioteket.no, Multippel sklerose(MS) (13.3.2020)
2 Myhr KM, Riise T, Vedeler C et al. Disability and prognosis in multiple sclerosis: demographic and clinical variables important for the ability to walk and awarding of disability pension. Mult Seier 2001;7:5965

MAT-NO-2100511, v.01 juni 2021