OnkologiOnkologi refererer til kreftrelaterte sykdommer, hematologi referer til sykdommer relatert til blod. Onkologi og hematologi er ofte sammenkoblet, og de har en tendens til å påvirke hverandre. Et eksempel på dette er blodkreft som leukemi eller lymfom. 

Kreft

Etter hjerte- karsykdom er det kreftsykdommer som utgjør den største dødsårsaken. I stor grad kan mange kreftformer behandles. I mange tilfeller kan risiko for, og konsekvenser av kreft reduseres ved å implementere de fire hovedkomponentene for kreftkontroll: 

  1. forebygging 
  2. tidlig deteksjon 
  3. diagnose og behandling 
  4. palliativ omsorg1

Livsstilsfaktorer som røyking, fedme, alkohol, ingen fysisk aktivitet, sol/UV bestråling, forurensing også videre vil bidra til en økt kreftrisiko. Andre faktorer som kan forårsake kreft, men som ikke kan forebygges er for eksempel arvelige gener og aldersrelaterte problemer2
Det finnes mange ulike former for kreftbehandlinger i dag. Det som viser seg mest effektivt er knyttet til tidlig deteksjon, nøyaktig diagnose3.

Hematologi

Blodet vårt består av plasma, røde og hvite blodlegemer og blodplater. Blodets oppgave er blant annet å transportere oksygen via de røde blodlegemer, og er en del av vårt immunsystem gjennom de hvite blodlegemene. Blodrelaterte sykdommer kan forekomme i blodceller, blodplater, blodkar, benmarg, lymfeknuter, milt og gjennom homeostase og trombose (blødnings- og koagulasjonsproteiner).4

Vanlige blodforstyrrelser inkluderer anemi (mangel på røde blodlegemer), hemofili (blødningsforstyrrelse) og blodkreft. I løpet av de siste 50 årene er det gjort mange fremskritt innen hematologi og behandling av blodforstyrrelser som for eksempel fremdrift i leukemibehandling, forbedrede behandlinger for lymfom og lymfoid maligniteter, bedre screening for smittsomme sykdommer, fremskritt i stamcelleforskning og mye mer5.

Les mer om blod og beinmargs kreft og hematologi.

kreftforeningen.no


1World Health Organization (08.03.2018)
2Cancer research UK (08.03.2018)
3World Health Organization, cancer and treatment (08.03.2018)
4American Society of Hematology, Blood Disorders (08.03.2018)
5American Society of Hematology, Advances in Hematology (08.03.2018)