Onkologi

OnkologiKreft - eller cancer - er en sykdom der unormale celler formerer seg ukontrollert. Slike celler danner vanligvis en kreftsvulst (tumor). Kreftceller kan føres til vev og organer via blod- eller lymfekar og føre til at kreften sprer seg (utvikler metastaser).

Det finnes også forskjellige typer blodkreftsykdommer, som f.eks. lymfekreft og leukemi.

20 prosent av alle dødsfall i Europa skyldes kreftsykdommer, noe som tilsvarer 1,7 millioner menneskeliv hvert år. Det betyr at kreftsykdommer er den viktigste dødsårsaken etter hjertekarsykdommer1.

Behandling av kreft

Noen kreftformer kan forebygges, behandles eller kureres helt, hvis de oppdages i tide. Forebygging og tidlig påvisning er derfor to viktige faktorer i innsatsen mot kreft. Hvis en kreftsvulst oppdages på et tidlig stadium, kan den ofte fjernes ved operasjon. Til tross for operasjonen kan det hende kreften har spredd seg til andre deler av kroppen. Det finnes imidlertid forskjellige behandlinger som kan hindre kreftcellene i å spre seg2.

De fire hovedkomponentene av kreftbehandling er3:

  1. Forebygging
  2. Tidlig påvisning
  3. Diagnose og behandling
  4. Lindrende behandling

Det er sjelden én enkelt årsak til kreft. I dag kjenner vi til noen av de livsstilsfaktorene som kan bidra til å forebygge kreft, og mange tiltak har for eksempel fokus på å unngå overvekt, å redusere alkoholforbruket, få oss til å bevege oss mer, beskytte oss mot UV-stråling fra solen og å redusere forurensningen. Det finnes også faktorer som kan forårsake kreft og som ikke kan unngås. Det gjelder f.eks. arvelige faktorer og generelt høyere levealder, noe som i seg selv øker forekomsten av kreft.

Kreftsykdommer i blodet

Kreftsykdommer i blodet er de såkalte hematologiske kreftsykdommene4.

Blodet vårt består av plasma, røde og hvite blodceller samt blodplater. Blodet transporterer konstant oksygen ved hjelp av de røde blodcellene, mens hvite blodceller er en viktig del av kroppens immunforsvar. Kreftsykdommer i blodet kan ramme både blodceller, blodplater, benmarg og lymfeknuter5.

Les mer om kreftsykdommer:

kreftforeningen.no


1World Health Organization (08.03.2018)
2Cancer research UK (08.03.2018)
3World Health Organization, cancer and treatment (08.03.2018)
4American Society of Hematology, Blood Disorders (08.03.2018)
5American Society of Hematology, Advances in Hematology (08.03.2018)