SmerteSmerte er en ubehagelig opplevelse som forbindes med skade, eller noe som oppfattes som skade, i en del av kroppen. Smertefølelsen er subjektiv, det vil si at samme utløsende årsak kan gi varierende grad av smerte hos forskjellige individer.1

Sanofi tilbyr flere løsninger globalt innen smertelindring. I Norge er Paralen, som brukes ved mild til moderat hodepine hos voksne og barn over 12 år, tilgjengelig reseptfritt i alle apotek.2

Hva er hodepine?3

8 av 10 personer har hatt hodepine i løpet av det siste året, og ca. 5% angir å ha hodepine en eller flere ganger i uken. Spenningshodepine er den dominerende årsaken til hodepine.

Hodepine er i de fleste tilfeller en ufarlig lidelse som effektiv lindres med lette smertestillende middel.

Du kan lese mer på paralen.no og på felleskatalogen.no.

Paralen

Paralen

Paralen brukes ved mild til moderat hodepine, hos voksne og barn over 12 år. Paralen er et smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende legemiddel.2

Den effektive kombinasjonen 250 mg paracetamol, 250 mg acetylsalisylsyre (ASA) og 50 mg koffein reduserer mengden smertestillende som trengs samt tid før maksimal smertestillende effekt.4 Koffein forsinker også tretthet og fremmer mental yteevne.2

Paralen skal ikke brukes hvis du har eller har eller hatt sår i mage-tarmkanalen, har eller har hatt mage eller tarmproblemer, har nyre-, hjerte- eller leverproblemer. Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid og mindre enn 6 måneder på vei. Du må ikke bruke Paralen hvis du er mer enn 6 måneder på vei.2

For fullstendig informasjon om forsiktighetsregler og bivirkninger, les pakningsvedlegget.

Les pakningen og pakningsvedlegget nøye før bruk.

1Norsk Helseinformatikk, 12.01.2018
2Paralen, Pakningsvedlegg, 16.08.2017
3Norsk Helseinformatikk, 12.01.2018
4Paralen, Felleskatalogtekst, 30.08.2017