Vi tror på en verden der ingen dør eller lider av en sykdom som kan forebygges med vaksiner.

Vaksiner er en av vår tids største medisinske fremskritt som redder 2-3 millioner liv hvert år verden over ved å forebygge smittsomme sykdommer. Vaksinasjon spiller en viktig rolle for å sikre folkehelsen ved å forebygge sykdom, redusere belastningen på helsevesenet i tillegg til å støtte den friske delen av befolkningen.1

Vi har en lang historie med innovasjon innen vaksinasjon og fortsetter å hente inspirasjon fra pionerene som la grunnlaget for selskapet vårt. Gjennom solide partnerskap med universiteter, forskningsinstitutter, offentlige organer og bioteknologiselskaper, streber vi etter å utvikle nye og innovative vaksiner for å bedre helse og velvære.

Per i dag er vi verdensledende innen influensa- og barnevaksiner, samt den største leverandøren av injiserbare poliovaksiner globalt. Over en halv milliard mennesker verden over og i Norge blir vaksinert med Sanofi-vaksiner årlig.

Vår vaksineproduksjon er topp moderne, og vi legger til to nye «Evolutive Vaccine Facilities» til vårt verdensomspennende industrielle fotavtrykk. Disse EVF-ene representerer fremtiden for vaksineproduksjon, øker kapasiteten vår samtidig som de muliggjør hurtigere og mer fleksibel produksjon på tvers av flere vaksine- og biologiske plattformer, inkludert mRNA, samt minimerer vår påvirkning på miljøet.

Smittsomme sykdommer som Sanofi har vaksiner mot*

 • >   KOLERA
 • >   DENGUE
 • >   DIFTERI
 • >   HAEMOFILUS INFLUENZAE TYPE B
 • >   HEPATITT A-VIRUS
 • >   HEPATITT B-VIRUS
 • >   INFLUENSA
 • >   JAPANSK ENCEFALITT
 • >   MENINGOKOKK MENINGITT
 • >   PERTUSSIS
 • >   POLIOMYELITT
 • >   RABIES
 • >   RESPIRATORISK SYNCYTIALVIRUS (RS-VIRUS)
 • >   TETANUS
 • >   TYFOIDFEBER
 • >   GULFEBER
 • >   COVID-19

* Sanofis globale portefølje. Alle vaksiner er ikke tilgjengelige i alle markeder

 • Sanofi er en av de største distributørene av vaksiner over hele verden. Et av våre økodesign-tiltak innebærer å erstatte plastblister, i vaksineemballasjen, med papp innen 2027. Ved å gjøre denne lille endringen i emballasjen kan vi unngå 80 tonn PVC-plast per år, samt redusere fraktomfanget med 50 % mindre emballasjemengde.

 • Sammen med forskere, sykehus og leger har den farmasøytiske industrien en lang historie bak seg med å skape medisinske gjennombrudd.

  Influensavaksiner er et av gjennombruddene som har hatt en betydelig positiv innvirkning på helse. Se videoen for å lære mer!

Monoclonal-antibodeis
Immunisering ved bruk av vaksiner og monoklonale antistoffer

Monoklonale antistoffer kan produseres for å gi rask beskyttelse mot enkelte infeksjonssykdommer. Sanofi forsker nå på hvordan vi kan bidra til å skape flere verktøy for immunisering og hjelpe mennesker med å beskytte seg mot smittsomme sykdommer.

m-RNA
mRNA-teknologi

Messenger RNA (mRNA) er essensielle molekyler i cellene våre som fungerer som bindeleddet mellom DNA-et og alle biologiske aktiviteter i kroppen vår. Kroppen har en kontinuerlig produksjon av mRNA for å konvertere informasjonen i DNAet vårt til proteiner vi trenger for å leve. Forskere studerer nå hvordan man kan bruke mRNA til å utvikle nye vaksiner og medisiner som kan hjelpe kroppen med å lage de nødvendige proteinene som kan bekjempe sykdom.

baby-feet
RS-virus: forebygging er viktig for alle spedbarn

Respiratorisk syncytialt virus (RS-virus) er et vanlig, smittsomt sesongvirus som infiserer nesten alle barn innen de fyller to år. I mange tilfellet er symptomene milde og hos større barn og voksne arter infeksjonen seg som en forkjølelse. Viruset imidlertid en vanlig årsak til nedre luftveisinfeksjoner, som bronkiolitt og lungebetennelse, hos spedbarn og små barn. I Norge er den største sykdomsbyrden av RS-virus hos barn under ett år, og viruset er en viktig årsak til sykehusinnleggelser hos disse barna.