Vaksiner

VaksinerTakket være kunnskap og forskning har vi i dag mulighet til å forebygge mange sykdommer som mennesker kan bli rammet av med hjelp av vaksiner. Vaksiner benyttes til å forebygge infeksjonssykdommer gjennom å stimulere kroppens eget immunsystem. 

I følge WHO er det i dag 26 sykdommer som skal kunne forebygges med vaksiner1

WHO har beregnet at vaksiner redder to til tre millioner mennesker over hele verden hvert år2. Sykdomsforebyggende tiltak er av de mest kostnadseffektive behandlingsmetodene som benyttes i helsesektoren. Sanofi har en bred vaksineportefølje. Vår forpliktelse innen helsesektoren vises også i våre partnerskap med blant annet GAVI (The Global Alliance for Vaccines and Immunization) og GPEI (The Global Polio Eradication Initiative) som arbeider for økt tilgjengelighet av vaksiner3

Kontakt din lege om du har spørsmål om vaksiner eller gå inn på Folkehelseinstituttets hjemmesider.1World Health Organization. Vaccines and diseases. (08.03.2018)
2World Health Organization. Immunization.  (08.03.2018)
3Sanofi Pasteur. Vaccines Access (08.03.2018)