Monoklonale antistoffer kan produseres for å gi rask beskyttelse mot enkelte infeksjonssykdommer.1,2,3 Sanofi forsker nå på hvordan vi kan bidra til å skape flere verktøy for immunisering og hjelpe mennesker med å beskytte seg mot smittsomme sykdommer.

Vaksiner hjelper kroppen med å lage egne antistoffer

Antistoffer en type proteiner som er en viktig del av kroppens forsvar mot infeksjonssykdommer.1,2,3 Disse proteinene har form som en «Y» og produseres av en type hvite blodceller kalt B-celler. Antistoffer gjenkjenner blant annet virus, bakterier, unormale celler og kan ødelegge disse. Mer spesifikt virker antistoffer med å binde til en bestemt del av for eksempel et protein på overflaten av et bestemt virus. Antistoffet fungerer som en merkelapp for immunsystemet som vil aktivere ulike mekanismer for å ødelegge viruset.1,2,3

Målet med vaksiner er å beskytte oss mot bestemte infeksjonssykdommer. Etter vaksinasjon er det bare et spørsmål om uker før kroppen lærer hvordan den skal aktivere sin egen immunrespons for å beskytte mot et bestemt virus eller bakterie. Antistoffer er ofte en viktig del av den beskyttende immunresponsen, og kroppen «husker» denne immunresponsen i mange år.4

Monoklonale antistoffer: Rask beskyttelse

I et immuniseringsprogram kan man også inkludere monoklonale antistoffer, som også kan gi beskyttelse mot infeksjonssykdom. Monoklonale antistoffer er proteiner som kan designes til å gjøre en spesifikk jobb: å gi beskyttelse mot en bestemt sykdom kort tid etter administrering.5,6,7 Det betyr at de kan gi beskyttelse sårbare personer som har behov for umiddelbar beskyttelse.

Monoklonale antistoffer kan være et alternativ hvis man har personer som av ulike årsaker ikke kan få vaksine, for eksempel når spedbarn er for små til å bli vaksiner, hvis man trenger umiddelbar beskyttelse, eller hvis vaksiner ikke tilgjengelig. Monoklonale antistoffer kan også bidra til beskytte spedbarn mot sykdommer som opptrer i løpet av deres første leveår.8,9,10

Forskere jobber med å forlenge tiden et monoklonalt antistoff kan sirkulere i kroppen – potensielt i opptil flere måneder som vil kunne gi flere måter å beskytte spedbarn på når de er mest sårbare.

Referanser

  1. Rodriguez-Fernandez R, Mejias A, Ramilo O (2021) Ped Infect Dis J 40:S35-S39. doi: 10.1097/inf.0000000000003121
  2. Group TPIW, Team M-NPIS (2016) N Engl J Med, 375:1448–1456; doi: 10.1056/nejmoa1604330
  3. Domachowske JB, et al. (2018) Pediatr Infect Dis J. 37:886-892; doi: 10.1097/INF.0000000000001916
  4. Centers for Disease Control and Prevention (2018) Understanding How Vaccines Work, accessed 11 February 2022
  5. Malik B, Ghatol A. Understanding How Monoclonal Antibodies Work. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021 Jan. Accessed 11 February 2022
  6. Bayer V (2019) Sem Onc Nursing 35:150927; doi: 10.1016/j.soncn.2019.08.006
  7. Marston HD, Paules CI, Fauci AD (2018) N Engl J Med 378:1469-1472; doi: 10.1056/NEJMp1802256
  8. Rodriguez-Fernandez R, Mejias A, Ramilo O (2021) Ped Infect Dis J 40:S35-S39. doi: 10.1097/inf.0000000000003121
  9. Prevail II Writing Group (2016) N Engl J Med 375:1448–1456; doi: 10.1056/nejmoa1604330
  10. Caskey M, Klein F, Lorenzi JC, et al. (2015) Nature 522:487–491; doi: 10.1038/nature14411