Messenger RNA (mRNA) er essensielle molekyler i cellene våre som fungerer som bindeleddet mellom DNA-et og alle biologiske aktiviteter i kroppen vår.1 Kroppen har en kontinuerlig produksjon av mRNA for å konvertere informasjonen i DNAet vårt til proteiner vi trenger for å leve. Forskere studerer nå hvordan man kan bruke mRNA til å utvikle nye vaksiner og medisiner som kan hjelpe kroppen med å lage de nødvendige proteinene som kan bekjempe sykdom.

I 2021 offentliggjorde Sanofi sin investering i et ressurssenter for mRNA-vaksiner med et mål om å fremskynde utviklingen av neste generasjons vaksiner ved bruk av mRNA-teknologi.

Målet vårt med å bruke mRNA er å utvikle nye vaksiner og løse mangeårige utfordringer innen kreft, immunmedierte- og sjeldne sykdommer.

mRNA-vaksiner

Vaksiner inneholder ofte et lite fragment (antigen) av et virus eller en bakterie, for eksempel et unikt protein som viruset eller bakterien bruker som en «nøkkel» for å komme inn i cellene.2 mRNA-vaksiner er laget for å instruere visse celler i kroppen til å produsere en «etterligning» av virus- eller bakterieproteinet direkte. Denne etterligningen, eller antigenet, gjenkjennes av immunsystemet. På den måten kan immunsystemet avverge fremtidige infeksjoner før sykdommen slår inn.

mRNA-terapi

mRNA-teknologien har et stort potensial for flere sykdommer. Utover vaksiner utvikler teamene våre også terapeutisk mRNA for å løse utfordringer innen kreft, immunmedierte- og sjeldne sykdommer. Mange av disse sykdommene forårsakes av at kroppen ikke er i stand til å produsere et viktig protein, eller produserer det feil.3,4

Denne siden viser til Sanofi-produkter som er under utvikling. Sikkerheten til og effekten av de eksperimentelle legemidlenes er ikke evaluert av noen tilsynsmyndighet.

Referanser

  1. Wellcome Trust (2018) From DNA to protein. Accessed on 24 November 2021
  2. Center for Disease Control and Prevention (2018) Understanding How Vaccines Work. Accessed on 23 November 2021
  3. Sinclair A (2002) Genetics 101: detecting mutations in human genes. CMAJ 167:275-279
  4. Reynaud E (2010) Protein Misfolding and Degenerative Diseases. Nature Education 3:28