Respiratorisk syncytialt virus (RS-virus) er et vanlig, smittsomt sesongvirus som infiserer nesten alle barn innen de fyller to år.1-3 I mange tilfellet er symptomene milde og hos større barn og voksne arter infeksjonen seg som en forkjølelse. Viruset er imidlertid en vanlig årsak til nedre luftveisinfeksjoner, som bronkiolitt og lungebetennelse, hos spedbarn og små barn. I Norge er den største sykdomsbyrden av RS-virus hos barn under ett år, og viruset er en viktig årsak til sykehusinnleggelser hos disse barna.4,5

Prematuritet og underliggende hjerte- og lungesykdom er kjente risikofaktorer for alvorlig sykdom og sykehusinnleggelse følge av RS-virusinfeksjon. Nyere studier viser imidlertid at rundt 85 % av spedbarn som blir innlagt på sykehus for RS-virus, er babyer født til termin og som ellers er friske. Dette betyr at å forebygge RS-virus er viktig for alle barn.5

RS-virussesongen er vanligvis fra november til mai, og viruset spres ofte fra større barn, for eksempel søsken, som selv ikke vil bli like syke som de minste barna.4 RS-virus er en stor belastning for helsevesenet, samfunnet og familier i vintersesongen, en periode som allerede er utfordrende på grunn av andre virus i omløp.

For å øke kunnskapen om RS-virus og behovet for forebyggende behandling for alle spedbarn, har Sanofi utarbeidet rapporten RS-virus: Behovet for å beskytte alle barn.

RS-virus: Behovet for å beskytte alle barn

For å øke kunnskapen om RS-virus og behovet for forebyggende behandling for alle spedbarn, har Sanofi utarbeidet rapporten RS-virus: Behovet for å beskytte alle barn.

Referanser

  1. Centers for Disease Control and Prevention. Respiratory Syncytial Virus Infection (RSV): Infants and Young Children. https://www.cdc.gov/rsv/high-risk/infants-young-children.html (besøkt 30.05.2022)
  2. Glezen WP et al. Risk of primary infection and reinfection with respiratory syncytial virus. Am J Dis Child. 1986;140:543-546
  3. Collins et al. Host Factors in Human Respiratory Syncytial Virus Pathogenesis. Journal of Virology. 2008:2040–2055
  4. Folkehelseinstituttet. Smittevernveilederen. RS-virusinfeksjon. https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/sykdommer-a-a/rs-virusinfeksjon---veileder-for-he/ (besøkt 30.05.2022)
  5. Havdal LB et al. The burden of respiratory syncytial virus in children under 5 years of age in Norway. J Infect. 2022 Feb;84(2):205-215. doi: 10.1016/j.jinf.2021.12.008. Epub 2021 Dec 11. PMID: 34906596.